Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

L89.3Dekubitus IV stepena - Decubitus gradus IV

L89.4Dekubitus Va stepena - Decubitus gradus Va

L89.5Dekubitus Vb stepena - Decubitus gradus Vb

L89.8Dekubitus X stepena - Decubitus gradusX

F05.0Delirijum bez demencije - Delirium sine dementia

F05Delirijum koji nije izazvan alkoholom ili drugim psihoaktivnim supstancama - Delirium ab alcocholo et substantiis psychoactivis aliis non provocatum

F05.1Delirijum sa demencijom - Delirium cum dementia

F05.9Delirijum, neoznačen - Delirium non specificatum

D56.2Delta-beta talasemija - Thalassaemia delta-beta

F00*Demencija u Alzheimerovoj bolesti - Dementia in morbo Alzheimer (G30.-†)

F00.9*Demencija u Alzheimerovoj bolesti, neoznačena - Dementia in morbo Alzheimer non specificata (G30.9†)

F00.1*Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa kasnim početkom - Dementia in morbo Alzheimer tarda (G30.1†)

F00.0*Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa ranim početkom - Dementia in morbo Alzheimer praecox (G30.0†)

F02.1*Demencija u Creutzfeldt-Jakobovoj bolesti - Dementia in morbo Creutzfeldt-Jakob (A81.0†)

F02.8*Demencija u drugim označenim bolestima - Dementia in morbis specificatis, aliis

F02.4*Demencija u HIV encefaloptiji - Dementia in encephalopathia HIV (B24†)

F02.2*Demencija u Huntingtonovoj bolesti - Dementia Huntingtoni (G10†)

F02*Demencija u ostalim bolestima - Dementia in morbis aliis

F02.3*Demencija u Parkinsonovoj bolesti - Dementia in morbo Parkinson (G20†)

F02.0*Demencija u Pikovoj bolesti - Dementia in morbo Pick (G31.0†)

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: