Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

B60.0Babezijaza - Babesiosis

B96.6Bacillus fragilis kao uzročnik bolesti - Bacillus fragilis ut causa morborum

J67.1Bagasoza - profesionalna bolest pluća izazvana udisanjam plesnive prašine - Bagassosis

T56.4Bakar i njegova jedinjenja - Cuprum et composita cupri

A49Bakterijska infekcija neoznačene lokalizacije - Infectio bacterialis, loci non specificati

P36Bakterijska sepsa novorođenčeta - Sepsis neonati bacterialis

G04.2Bakterijsko zapaljenje moždanica sa zapaljenjem mozga i moždanica sa zapaljenjem kičmene moždine - Meningoencephalitis et meningomyelitis bacterialis

J15.9Bakterijsko zapaljenje pluća, neoznačeno - Pneumonia bacterialis non specificata

Q95.3Balansirana polno autosomna reorganizacija kod bolesnih osoba - Reorganisato sexuale-autosomatica aequlibris ad personas abnormales

Q95.0Balansirana translokacija i insercija kod zdravih osoba - Translocatio et insertio aequilibris ad personas normales

Q95Balansirane translokacije i pripajanja hromosoma - Translocationes aequilibres et insertiones chromosomaticae

A07.0Balantidijaza - Balantidiasis

N15.0Balkanska nefropatija - Nephropathia Balcanica

Y47.0Barbiturati

T70.1Barotrauma sinusa - Barotrauma sinus

A44Bartoneloza - Bartonellosis

A44.1Bartoneloza kože i sluznice - Bartonellosis cutanea et mucocutanea

A44.9Bartoneloza, neoznačena - Bartonellosis non specificata

Y58.0BCG vakcina

M35.2Behcetova bolest - Morbus Behcet

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: