Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

O90.4Akutna insuficiencija bubrega u babinjama - Insufficientia renalis post partum acuta

J95.1Akutna insuficijencija pluća posle operacije grudnog koša - Insufficientia pulmonis acuta post operationem thoracalem

J95.2Akutna insuficijencija pluća posle operacije van grudnog koša - Insufficientia pulmonis acuta post operationem extrathoracalem

I24.9Akutna ishemijska bolest srca, neoznačena - Morbus cordis ischaemicus acutus non specificatus

B38.0Akutna kokcidioidomikoza pluća - Coccidioidomycosis pulmonis acuta

L56.9Akutna kožna promena izazvana ultraljubičastim zracima, neoznačena - Mutatio cutis ultravioleta radiationeacuta non specificatus

C91.0Akutna leukemija limfoblastnih ćelija (ALL) - Leucaemia lymphoblastica acuta (ALL)

C95.0Akutna leukemija neoznačenog tipa ćelija - Leucaemia typi cellularum non specificati acuta

C94.2Akutna megakarioblastna leukemija - Leucaemia megacaryoblastica acuta

C92.0Akutna mijeloblastična leukemija (AML) - Leucaemia myeloblastica acuta (AML)

C92.8Akutna mijeloidna leukemija, sa slojevitom displazijom - Leucaemia myeloides acuta, cum dysplasia linearis

C92.5Akutna mijelomonocitna leukemija - Leucaemia myelomonocytica acuta

C92.6Akutna mijelomonocitna leukemija sa varijacijom gena (MLL) - Leucaemia myelomonocytica acuta cum variatione generum (MLL)

C93.0Akutna monoblastična monocitna leukemija - Leucaemia monoblastica monocitica acuta

A80.4Akutna neparalitička dečja paraliza - Poliomyelitis acuta non paralytica

C94.4Akutna panmijeloza sa mijelofibrozom - Panmyelosis acuta cum myelofibrosi

C92.4Akutna promijelocitna leukemija (PML) - Leucaemia promyelocytica acuta (PML)

G36.9Akutna rasijana demijelinizacija, neoznačena - Demyelinisatio disseminata acuta non specificata

A19.2Akutna rasijana tuberkuloza, neoznačena - Tuberculosis miliaris acuta, non specificata

A19.1Akutna rasijana tuberkuloza, višestrukih lokalizacija - Tuberculosis miliaris acuta, locorum multiplicium

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: