Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

R52.0Akutan bol - Dolor acutus

R10.0Akutan bol u trbuhu - Dolor abdominalis acutus

I21.4Akutani subendokardijalni infarkt miokarda - Infarctus myocardii subendocardialis acutus

K60.0Akutna analna fisura - Fissura ani acuta

D62Akutna anemija posle krvarenja - Anaemia posthaemorrhagica acuta

B40.0Akutna blastomikoza pluća - Blastomycosis pulmonis acuta

B57.1Akutna Chagasova bolest bez oštećenja srca - Morbus Chagas acutus, sine laesione cordis

B57.0†Akutna Chagasova bolest srca - Morbus Chagas acutus cardialis

A80Akutna dečja paraliza - Poliomyelitis acuta

A80.1Akutna dečja paraliza izazvana unesenim divljim virusom - Poliomyelitis paralytica acuta, virus ferum importatum

A80.2Akutna dečja paraliza izazvane divljim virusom - Poliomyelitis paralytica acuta (virus ferum autochtonum)

A80.9Akutna dečja paraliza, neoznačena - Poliomyelitis acuta non specificata

A80.0Akutna dečja paraliza, posle vakcinacije - Poliomyelitis paralytica acuta postvaccinalis

B17.0Akutna delta superinfekcija nosioca hepatitisa B - Infectio delta (super) acuta geronis hepatitidis B

A06.0Akutna dizenterija izazvano amebama - Dysenteria amoebica acuta

C94.0Akutna eritroidna leukemija - Leucaemia erythroides acuta

B39.0Akutna histoplazmoza pluća, uzročnik H. capsulatum - Histoplasmosis pulmonis capsularis acuta

K72.0Akutna i subakutna insuficijencija jetre - Insufficientia hepatis acuta et subacuta

J22Akutna infekcija donjih disajnih puteva, neoznačena - Infectio respiratoria inferior acuta non specificata

J06.9Akutna infekcija gornjih disajnih puteva, neoznačena - Infectio tractus respiratorii superioris acuta non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: