Pretraživanje bolesti po: Nazivu RSS Registracija

Lista bolesti

F31.5Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda teška depresija sa psihičkim simptomima - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens, depressio gravis cum symptomatis psychoticis

F31.7Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda u remisiji - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens in remissione

B39.5Afrička histoplazmoza, uzročnik H. Duboisii - Histoplasmosis Duboisii

B56Afrička tripanozomijaza - Trypanosomiasis Africana

B56.9Afrička tripanozomijaza, neoznačena - Trypanosomiasis Africana non specificata

Q60.2Agenezija bubrega, neoznačena - Agenesia renis non specificata

Q51.5Agenezija i aplazija grlića materice - Agenesia sive aplasia cervicis uteri

Q51.0Agenezija i aplazija materice - Agenesia et aplasia uteri

Q55.0Agenezija i aplazija sjemenika - Agenesia et aplasia testis

Q33.3Agenezija pluća - Agenesis pulmonis

Q45.0Agenezija, aplazija i hipoplazija gušterače - Agenesia, aplasia et hypoplasia pancreatis

Q44.0Agenezija, aplazija i hipoplazija žučne kesice - Agenesia, aplasia et hypoplasia vesicae felleae

F40.0Agorafobija - Agoraphobia

D70Agranulocitoza - Agranulocytosis

K22.0Ahalazija donjeg dela jednjaka - Achalasia cardiae oesophagi

Q77.0Ahondrogeneza - Achondrogenesis

Q77.4Ahondroplazija - Achondroplasia

B60.1Akantoamebijaza - Acanthamoebiasis

L11.9Akantolitičko oboljenje, neoznačeno - Morbus acantholyticus non specificatus

L70Akne - Acnae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: