Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

Z00Opšti pregled i ispitivanje osoba bez tegoba ili postavljene dijagnoze

Z00.0Opšti medicinski pregled

Z00.1Rutinski zdravstveni pregled dece

Z00.2Pregled u periodu ubrzanog rasta u detinjstvu

Z00.3Pregled u adolescenciji

Z00.4Opšti psihijatriski pregled

Z00.5Pregled potencijalnog davaoca organa ili tkiva

Z00.6Pregled normalne osobe za poređenje i kontrolu u kliničkom istraživačkom programu

Z00.8Drugi opšti pregledi

Z01Ostali posebni pregledi i ispitivanja osoba bez tegoba ili ranije dijagnoze

Z01.0Pregledi očiju i vida

Z01.1Pregled ušiju i sluha

Z01.2Pregled zuba

Z01.3Pregled krvnog pritiska

Z01.4Ginekološki pregled (opšti)(rutinski)

Z01.5Dijagnostički kožni i alergijski testovi

Z01.6Radiološki pregled

Z01.7Laboratorijski pregledi

Z01.8Drugi označeni posebni pregledi

Z01.9Posebni pregled, neoznačen

Z02Pregled i kontakt iz administrativnih razloga

Z02.0Pregled za prijem u obrazovnu instituciju

Z02.1Pregled pre zaposlenja

Z02.2Pregled za prijem u zatvorenu instituciju

Z02.3Pregled regruta za vojsku

Z02.4Pregled za vozačku dozvolu

Z02.5Pregled radi učešća u sportu

Z02.6Pregled za osguranje

Z02.7Izdavanje medicinske potvrde

Z02.8Drugi pregledi iz administrativnih razloga

Z02.9Pregled zbog administrativnih razloga, neoznačen

Z03Medicinsko posmatranje i praćenje zbog sumnje na neke bolesti ili stanja

Z03.0Posmatranje zbog sumnje na tuberkulozu

Z03.1Posmatranje zbog sumnje na malignu neoplazmu

Z03.2Posmatranje zbog sumnje na mentalni poremećaj ili poremećaj ponašanja

Z03.3Posmatranje zbog sumnje na oboljenje nervnog sistema

Z03.4Posmatranja zbog sumnje na infarkt srca

Z03.5Posmatranje zbog sumnje na druge srčano-sudovne bolesti

Z03.6Posmatranje zbog sumnje na toksične efekte unetih supstanci

Z03.8Posmatranje zbog sumnje na druge bolesti ili stanja

Z03.9Posmatranja zbog sumnje na bolest ili stanje, neoznačeno

Z04Pregledi i posmatranje zbog ostalih razloga

Z04.0Test na alkohol ili drogu u krvi

Z04.1Pregled i posmatranje posle saobraćajnog udesa

Z04.2Pregled i posmatranje posle udesa na radu

Z04.3Pregled i posmatranje posle drugih udesa

Z04.4Pregled i posmatranje posle navodnog silovanja ili zavođenja

Z04.5Pregled i posmatranje posle drugih nanetih povreda

Z04.6Opšti psihijatrijski pregled, na zahtev vlasti

Z04.8Pregled i posmatranje zbog drugih označenih razloga

Z04.9Pregled i posmatranje zbog neoznačenih razloga

Z08Kontrolni pregled posle lečenja zloćudnog tumora

Z08.0Kontrolni pregled posle operacije zbog zloćudnog tumora

Z08.1Kontrolni pregled posle radioterapije zbog zloćudnog tumora

Z08.2Kontrolni pregled posle hemioterapije zbog zloćudnog tumora

Z08.7Kontrolni pregled posle kombinovanog lečenja zloćudnog tumora

Z08.8Kontrolni pregled posle drugog lečenja zloćudnog tumora

Z08.9Kontrolni pregled posle neoznačenog lečenja zloćudnog tumora

Z09Kontrolni pregled posle lečenja stanja koja nisu zloćudni tumori

Z09.0Kontrolni pregled posle operacije zbog drugih stanja

Z09.1Kontrolni pregled posle radioterapije zbog drugih stanja

Z09.2Kontrolni pregled posle hemioterapije zbog drugih stanja

Z09.3Kontrolni pregled posle psihoterapije

Z09.4Kontrolni pregled posle lečenja preloma

Z09.7Kontrolni pregled posle kombinovanog lečenje zbog drugih stanja

Z09.8Kontrolni pregled posle lečenja drugih stanja

Z09.9Kontrolni pregled posle neoznačenog lečenja drugih stanja

Z10Rutinski opšti zdravstveni pregled definisane subpopulacije

Z10.0Zdravstveni pregled zaposlenih (radnika)

Z10.1Rutinski opšti zdravstveni pregled osoba koje žive u zatvorenim institucijama

Z10.2Rutinski opšti zdravstveni pregled pripadnika oružanih snaga

Z10.3Rutinski opšti zdravstveni pregled sportskih timova

Z10.8Rutinski opšti zdravstveni pregled drugih definisanih subpopulacija

Z11Specijalan skrining (Screening) pregled radi otkrivanja infektivnih i parazitarnih bolesti

Z11.0Specijalan skrining pregled radi otkrivanja crevnih zaraznih bolesti

Z11.1Specijalan skrining pregled radi otkrivanja plućne tuberkuloze

Z11.2Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bakterijskih bolesti

Z11.3Specijalan skrining pregled radi otkrivanja infektivnih bolesti sa pretežno polnim načinom prenošenja

Z11.4Specijalan skrining pregled radi oktrivanja virusa humane imunodeficijencije (HIV)

Z11.5Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih virusnih bolesti

Z11.6Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih protozoalnih bolesti i helmintijaza

Z11.8Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti

Z11.9Specijalan skrining pregled radi otkrivanja zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti, neoznačen

Z12Specijalan skrining (Screening) pregled radi otrkrivanja neoplazmi

Z12.0Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora želuca

Z12.1Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora crevnog trakta

Z12.2Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora disajnih organa

Z12.3Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora dojke

Z12.4Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora grlića materice

Z12.5Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora kestenjače

Z12.6Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora mokraćne bešike

Z12.8Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora drugih lokalizacija

Z12.9Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora, neoznačen

Z13Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bolesti i poremećaja

Z13.0Specijalan skrining pregled radi otkrivanja bolesti krvi, krvotvornih organa i određenih poremećaja imunih mehanizama

Z13.1Specijalan skrining pregled radi otkrivanja šećerne bolesti (diabetes mellitus)

Z13.2Specijalan skrining pregled radi otkrivanja poremećaja ishrane

Z13.3Specijalan skrining pregled radi otkrivanja duševnih poremećaja i Alcoholismus poremećaja ponašanja

Z13.4Specijalan skrining pregled radi otkrivanja poremećaja razvoja u detinjstvu

Z13.5Specijalan skrining pregled radi otkrivanja poremećaja oka i uva

Z13.6Specijalan skrining pregled radi otkrivanja srčano-sudovnih poremećaja

Z13.7Specijalan skrining pregled radi oktrivanja urođenih malformacija, deformacija i hromosomskih aberacija

Z13.8Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih označenih bolesti i poremećaja

Z13.9Specijalni skrining pregled, neoznačen

Z20Kontakt i izloženost zaraznim bolestima

Z20.0Kontakt i izloženost crevnim zaraznim bolestima

Z20.1Kontakt i izloženost tuberkulozi

Z20.2Kontakt i izloženost infekcijama sa pretežno polnim načinom prenošenja

Z20.3Kontakt i izloženost besnilu

Z20.4Kontakt i izloženost crvenki (rubeola)

Z20.5Kontakt i izloženost virusnom hepatitisu

Z20.6Kontakt i izloženost virusu humane imunodeficijencije (HIV)

Z20.7Kontakt i izloženost vašljivosti, infestaciji grinjama i drugim infestacijama

Z20.8Kontakt i izloženost drugim zaraznim bolestima

Z20.9Kontakt i izloženost neoznačenim zaraznim bolestima

Z21Asimptomatska infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV)

Z22Kliconoša zaraznih bolesti

Z22.0Kliconoša trbušnog tifusa

Z22.1Kliconoša drugih crevnih zaraznih bolesti

Z22.2Kliconoša difterije

Z22.3Kliconoša drugih označenih bakterijskih bolesti

Z22.4Kliconoša uzročnika koji se pretežno prenose polnim putem

Z22.5Kliconoša hepatitisa uzrokovanih virusom

Z22.6Kliconoša humanog T-limfotropnog virusa tip 1 (HTLV-1)

Z22.8Kliconoša drugih zaraznih bolesti

Z22.9Kliconoša zarazne bolesti, neoznačene

Z23Potreba za imunizacijom protiv bakterijskih bolesti (pojedinačno)

Z23.0Potreba za imunizacijom protiv kolere

Z23.1Potreba za imunizacijom protiv tifusa-paratifusa (TAB)

Z23.2Potreba za imunizacijom protiv tuberkuloze (BCG)

Z23.3Potreba za imunizacijom protiv kuge

Z23.4Potreba za imunizacijom protiv tularemije

Z23.5Potreba za imunizacijom samo protiv tetanusa

Z23.6Potreba za imunizacijom samo protiv difterije

Z23.7Potreba za imunizacijom samo protiv pertusisa

Z23.8Potreba za imunizacijom protiv druge pojedinačne bakterijske bolesti

Z24Potreba za imunizacijom protiv samo jedne virusne bolesti

Z24.0Potreba za imunizacijom protiv poliomijelitisa

Z24.1Potreba za imunizacijom protiv virusnog encefalitisa koji se prenosi artropodima

Z24.2Potreba za imunizacijom protiv besnila

Z24.3Potreba za imunizacijom protiv žute groznice

Z24.4Potreba za imunizacijom samo protiv morbila

Z24.5Potreba za imunizacijom samo protiv rubele

Z24.6Potreba za imunizacijom protiv virusnog hepatitisa

Z25Potreba za imunizacijom protiv drugih virusnih bolesti (pojedinačno)

Z25.0Potreba za imunizacijom protiv parotitisa

Z25.1Potreba za imunizacijom protiv influence

Z25.8Potreba za imunizacijom protiv druge označene pojedinačne virusne bolesti

Z26Potreba za imunizacijom protiv drugih zaraznih bolesti (pojedinačno)

Z26.0Potreba za imunizacijom protiv kala-azara (lišmanijaze)

Z26.8Potreba za imunizacijom protiv druge označene pojedinačne zarazne bolesti

Z26.9Potreba za imunizacijom protiv neoznačene zarazne bolesti

Z27Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv više infektivnih bolesti

Z27.0Potreba za imunizacijom protiv kolere i tifusa-paratifusa (cholera+ TAB)

Z27.1Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa-pertusisa, kombinovana (DTP)

Z27.2Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa-pertusisa, i tifusa-paratifusa (DTP+TAB)

Z27.3Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa i poliomijelitisa (DTP+polio)

Z27.4Potreba za imunizacijom protiv morbija-parotitisa-rubele (MMR)

Z27.8Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv drugih infektivnih bolesti

Z27.9Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv neoznačenih infektivnih bolesti

Z28Neizvršena imunizacija

Z28.0Neizvršena imunizacija zbog kontraindikacije

Z28.1Neizvršena imunizacija zbog odluke pacijenta donete na osnovu ličnog ubeđenja ili pritiska sredine

Z28.2Neizvršena imunizacija zbog odluke pacijenta donete zbog drugih i neoznačenih razloga

Z28.8Neizvršena imunizacija zbog drugih razloga

Z28.9Neizvršena imunizacija zbog neoznačenih razloga

Z29Potreba za drugim profilaktičkim merama

Z29.0Izolacija

Z29.1Profilaktička imunoterapija

Z29.2Druga profilaktička hemioterapija

Z29.8Druge označene profilaktičke mere

Z29.9Profilaktičke mere, neoznačene

Z30Kontracepcija

Z30.0Opšte konsultovanje i savjet o kontracepciji

Z30.1Umetanje (intrauterinog) kontraceptivnog sredstva

Z30.2Sterilizacija

Z30.3Kontrola menstruacije (menstrualna ekstrakcija)

Z30.4Nadzor nad kontraceptivnim lekovima

Z30.5Nadzor nad (intrauterinim) kontraceptivnim sredstvima (napravama)

Z30.8Drugi kontraceptivni postupak

Z30.9Kontraceptivni postupak, neoznačen

Z31Unapređenje reprodukcije

Z31.0Tuboplastika ili vazoplastika posle prethodne sterilizacije

Z31.1Vještačko oplođenje (insjemenacija)

Z31.2In vitro oplođenje (fertilizacija)

Z31.3Drugi pomoćni fertilizacioni metodi

Z31.4Ispitivanje i testiranje plodnosti

Z31.5Genetsko savjetovanje

Z31.6Opšta konsultacija i savjet o plodnosti

Z31.8Drugi postupak vezan za plodnost

Z31.9Postupak vezan za plodnost, neoznačen

Z32Ispitivanje i testiranje na trudnoću

Z32.0Trudnoća, (za sad) nepotvrđena

Z32.1Trudnoća, potvrđena

Z33Gravidno stanje, slučajno

Z34Kontrola normalne trudnoće

Z34.0Kontrola normalne prve trudnoće

Z34.8Kontrola normalne druge trudnoće

Z34.9Kontrola normalne trudnoće, neoznačene

Z35Kontrola trudnoće sa visokim rizikom

Z35.0Kontrola trudnoće koja u anamnezi ima sterilitet

Z35.1Kontrola trudnoće koja u anamnezi ima abortus

Z35.2Kontrola trudnoće sa drugom nepovoljnom reproduktivnom ili akušerskom anamnezom

Z35.3Kontrola trudnoće sa anamnezom o nedovoljnoj antenatalnoj zaštiti

Z35.4Kontrola trudnoće sa visokim multiparitetom

Z35.5Kontrola starije primipare

Z35.6Kontrola vrlo mlade primipare

Z35.7Kontrola trudnoće koja je u visokom riziku zbog socijalnih problema

Z35.8Kontrola druge visokorizične trudnoće

Z35.9Kontrola trudnoće koja je u visokom riziku, neoznačene

Z36Antenatalni skrining (screening)

Z36.0Antenatalni skrining na hromosomske anomalije

Z36.1Antenatalni skrining na prisustvo povećanih vrednosti alfafetoproteina

Z36.2Drugi antenatalni skrining na osnovu amniocenteze

Z36.3Antenatalni skrining na prisustvo malformacija korišćenjem ultrazvuka i drugih fizičkih metoda

Z36.4Antenatalni skrining na prisustvo usporenog rasta fetusa korišćenjem ultrazvuka i drugih fizičkih metoda

Z36.5Antenatalni skrining zbog izoimunizacije

Z36.8Drugi antenatalni skrining

Z36.9Antenatalni skrining, neoznačen

Z37Ishod porođaja

Z37.0živorođeno jedno dete

Z37.1Mrtvorođeno jedno dete

Z37.2Blizanci, oba živorođena

Z37.3Blizanci, jedan živorođen, drugi mrtvorođen

Z37.4Blizanci, oba mrtvorođena

Z37.5Drugi multipli porođaj, sva deca živorođena

Z37.6Drugi multipli porođaj, neka deca živorođena

Z37.7Drugi multipli porođaj, sva decamrtvorođena

Z37.9Neoznačen ishod porođaja

Z38živorođena deca prema mestu rođenja

Z38.0Jedno dete, rođeno u bolnici

Z38.1Jedno dete, rođeno van bolnice

Z38.2Jedno dete, neoznačeno mesto rođenja

Z38.3Blizanci, rođeni u bolnici

Z38.4Blizanci, rođeni van bolnice

Z38.5Blizanci, neoznačeno mesto rođenja

Z38.6Drugi multipli porođaj u bolnici

Z38.7Drugi multipli porođaj van bolnice

Z38.8Drugi multipli porođaj, neoznačeno mesto rođenja

Z39Njega i pregled posle porođaja

Z39.0Njega i pregled neposredno nakon porođaja

Z39.1Njega i pregled majke dojilje

Z39.2Rutinsko praćenje posle porođaja

Z40Profilaktička operacija

Z40.0Profilaktička operacija zbog faktora rizika povezanih sa zloćudnim tumorima

Z40.8Druga profilaktička operacija

Z40.9Profilaktička operacija, neoznačena

Z41Procedure koje se ne izvode u cilju lečenja

Z41.0Transplantacija kose

Z41.1Druga plastična operacija zbog neprihvatljivog kozmetičkog izgleda

Z41.2Rutinsko i ritualno obrezivanje muškog polnog uda

Z41.3Bušenje ušiju

Z41.8Druge procedure koje se ne izvode u cilju lečenja

Z41.9Procedura koja se ne izvodi u cilju lečenja, neoznačena

Z42Praćenje i njega koji uključuju plastičnu operaciju

Z42.0Praćenje i njega koji uključuju plastičnu operaciju glave i vrata

Z42.1Praćenje i njega koji uključuju plastičnu operaciju dojke

Z42.2Praćenje i njega koji uključuju plastičnu operaciju drugih delova trupa

Z42.3Praćenje i njega koji uključuju plastičnu operaciju ruke

Z42.4Praćenje i njega koji uključuju plastičnu operaciju noge

Z42.8Praćenje i njega koji uključuju plastičnu operaciju drugog dela tela

Z42.9Praćenje i njega koji uključuju plastičnu operaciju, neoznačeni

Z43Nadziranje vještačkih (arteficijalnih) otvora

Z43.0Nadziranje traheostome

Z43.1Nadziranje gastrostome

Z43.2Nadziranje ileostome

Z43.3Nadziranje kolostome

Z43.4Nadziranje drugih vještačkih otvora želudačno crevnog sistema

Z43.5Nadziranje cistostome

Z43.6Nadziranje drugih vještačkih otvora mokraćnog sistema

Z43.7Nadziranje vještačke rodnice

Z43.8Nadziranje drugih vještačkih otvora

Z43.9Nadziranje neoznačenog vještačkog otvora

Z44Nameštanje i podešavanje spoljašnjih protetskih pomagala

Z44.0Nameštanje i podešavanje vještačke ruke (kompletne)(parcijalne)

Z44.1Nameštanje i podešavanje vještačke noge (kompletne) (parcijalne)

Z44.2Nameštanje i podešavanje vještačkog oka

Z44.3Nameštanje i podešavanje spoljašnje proteze dojke

Z44.8Nameštanje i podešavanje drugih spoljašnjih proteza

Z44.9Nameštanje i podešavanje neoznačene spoljašnje proteze

Z45Podešavanje i održavanje ugrađenog pomagala

Z45.0Podešavanje i održavanje pejsmejkera srca (pacemaker)

Z45.1Podešavanje i održavanje pumpe za infuziju

Z45.2Podešavanje i održavanje kanile krvnog suda

Z45.3Podešavanje i održavanje ugrađenog slušnog aparata

Z45.8Podešavanje i održavanje drugih ugrađenih pomagala

Z45.9Podešavanje i održavanje neoznačenih ugrađenih pomagala

Z46Postavljanje i podešavanje drugih pomagala

Z46.0Postavljanje i podešavanje naočara i kontaktnih sočiva

Z46.1Postavljanje i podešavanje slušnog pomagala

Z46.2Postavljanje i podešavanje drugih pomagala povezanih sa nervnim sistemom i određenim čulima

Z46.3Postavljanje i podešavanje zubne proteze

Z46.4Postavljanje i podešavanje ortodonskog pomagala

Z46.5Postavljanje i podešavanje uređaja za ileostomu i drugih intestinalnih pomagala

Z46.6Postavljanje i podešavanje pomagala za mokrenje

Z46.7Postavljanje i podešavanje ortopedskih pomagala

Z46.8Postavljanje i podešavanje drugih oznaženih pomagala

Z46.9Postavljanje i podešavanje neoznačenih pomagala

Z47Ostalo praćenje i njega u ortopedskom lečenju

Z47.0Praćenje i njega koji uključuju otklanjanje pločica i drugih unutrašnjih fiksacionih naprava kod preloma

Z47.8Drugo specifično ortopedsko praćenje i njega

Z47.9Ortopedsko praćenje i njega, neoznačeni

Z48Ostalo praćenje i njega u hirurškom lečenju

Z48.0Nadziranje hirurškog previjanja i šavova

Z48.8Drugo označeno praćenje i njega u hirurškom lečenju

Z48.9Praćenje i njega, neoznačeni u hirurškom lečenju

Z49Njega koja uključuje dijalizu

Z49.0Pripremna njega za dijalizu

Z49.1Ekstrakorporalna dijaliza

Z49.2Druga dijaliza

Z50Njega koja ukljužuje upotrebu rehabilitacionih procedura

Z50.0Rehabilitacija srca

Z50.1Druga fizikalna terapija

Z50.2Rehabilitacija alkoholičara

Z50.3Rehabilitacija narkomana

Z50.4Psihoterapija

Z50.5Terapija govora

Z50.6Ortoptičke vežbe

Z50.7Profesionalna terapija i rehabilitacija

Z50.8Njega koja uključuje korišćenje drugih rehabilitacionih procedura

Z50.9Njega koja uključuje rehabilitacione procedure, neoznačena

Z51Ostala medicinska njega

Z51.0Radioterapijska seansa

Z51.1Hemoterapijska seansa zbog tumora

Z51.2Druga hemioterapija

Z51.3Transfuzija krvi bez utvrđene dijagnoze

Z51.4Pripremna njega za kasnije lečenje, neklasifikovana na drugom mestu

Z51.5Palijativna njega

Z51.6Desenzibilizacija na alergene

Z51.8Druga specifična medicinska njega

Z51.9Medicinska njega, neoznačena

Z52Davaoci organa i tkiva

Z52.0Davalac krvi

Z52.1Davalac kože

Z52.2Davalac kosti

Z52.3Davalac kostne srži

Z52.4Davalac bubrega

Z52.5Davalac rožnjače

Z52.6Davalac jetre

Z52.7Davalac srca

Z52.8Davalac drugih organa i tkiva

Z52.9Davalac neoznačenog organa ili tkiva

Z53Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom zbog označenih procedura koje nisu izvršene

Z53.0Procedura neizvršena zbog kontraindikacije

Z53.1Procedura neizvršena zbog odluke pacijenta na osnovu ličnog uvjerenja ili pritiska sredine

Z53.2Procedura neizvršena zbog odluke pacijenta na osnovu drugih ili neoznačenih razloga

Z53.8Procedura neizvršena zbog drugih razloga

Z53.9Procedura neizvršena zbog neoznačenih razloga

Z54Oporavljanje

Z54.0Oporavljanje posle operacije

Z54.1Oporavljanje posle radioterapije

Z54.2Oporavljanje posle hemioterapije

Z54.3Oporavljanje posle psihoterapije

Z54.4Oporavljanje posle lečenja preloma

Z54.7Oporavljanje posle kombinovanog lečenja

Z54.8Oporavljanje posle drugog lečenja

Z54.9Oporavljanje posle neoznačenog lečenja

Z55Problemi sa obrazovanjem i pismenošću

Z55.0Nepismenost ili nizak nivo pismenosti

Z55.1Nedostupnost školovanja

Z55.2Neuspjeh na ispitima

Z55.3Neuspjeh u školi

Z55.4Neprilagođenost na uslove obrazovanja i neslaganje sa nastavnicima i školskim drugovima

Z55.8Drugi problemi povezani sa obrazovanjem i pismenošću

Z55.9Problemi povezani sa obrazovanjem i pismenošću, neoznačeni

Z56Problemi zaposlenih i nezaposlenih osoba

Z56.0Nezaposlenost, neoznačena

Z56.1Promena posla

Z56.2Strah od gubitka posla

Z56.3Stresogeni uslovi rada

Z56.4Neslaganje sa pretpostavljenim ili kolegama

Z56.5Neodgovarajući posao

Z56.6Drugi fizički ili psihički napor povezan sa poslom

Z56.7Drugi i neoznačeni problemi nezaposlenih osoba

Z57Profesionalna izloženost faktorima rizika

Z57.0Profesionalna izloženost buci

Z57.1Profesionalna izloženost radijaciji

Z57.2Profesionalna izloženost prašini

Z57.3Profesionalna izloženost drugim zagađivačima vazduha

Z57.4Profesionalna izloženost toksičkim agensima u poljoprivredi

Z57.5Profesionalna izloženost toksičkim agensima u drugim granama industrije

Z57.6Profesionalna izloženost ekstremnim temperaturama

Z57.7Profesionalna izloženost vibraciji

Z57.8Profesionalna izloženost drugim faktorima rizika

Z57.9Profesionalna izloženost neoznačenim faktorima rizika

Z58Problemi osoba u životnoj sredini

Z58.0Izloženost buci

Z58.1Izloženost zagađenom vazduhu

Z58.2Izloženost zagađenoj vodi

Z58.3Izloženost zagađenom zemljištu

Z58.4Izloženost radijaciji

Z58.5Izloženost drugom zagađenju

Z58.6Neodgovarajuće snabdevanje vodom

Z58.7Izloženost duvanskom dimu

Z58.8Drugi problemi osoba u životnoj sredini

Z58.9Problem osoba u životnoj sredini, neoznačen

Z59Problemi stanovanja i ekonomski problemi

Z59.0Beskućnik

Z59.1Neodgovarajući stambeni uslovi

Z59.2Neslaganje sa susjedima, stanarima i stanodavcima

Z59.3Problemi povezani sa stanovanjem u institucijama

Z59.4Nedostatak odgovarajuće ishrane

Z59.5Krajnje siromaštvo

Z59.6Mala primanja

Z59.7Nedovoljno socijalno osiguranje i socijalna zaštita

Z59.8Drugi problemi stanovanja i ekonomski problemi

Z59.9Problem stanovanja i ekonomski problemi, neoznačeni

Z60Problemi osoba u socijalnoj sredini

Z60.0Problemi prilagođavanja životnim cikličnim promenama

Z60.1Atipična situacija u pogledu roditelja

Z60.2Samački život

Z60.3Teškoće u prilagođavanju kulturnoj sredini

Z60.4Socijalno isključivanje ili odbacivanje

Z60.5Žrtva opažene negativne diskriminacije i progona

Z60.8Drugi problemi povezani sa socijalnom sredinom

Z60.9Problem povezan sa socijalnom sredinom, neoznačen

Z61Problemi sa negativnim životnim doživljajima u detinjstvu

Z61.0Nedostatak ljubavi u detinjstvu

Z61.1Odvajanje od kuće u detinjstvu

Z61.2Izmijenjeni porodični odnosi u detinjstvu

Z61.3Događaji koji izazivaju gubitak samopouzdanja u detinjstvu

Z61.4Problemi povezani sa navodnom seksualnom zloupotrebom deteta od strane osobe koja je u grupi za pružanje primarne podrške

Z61.5Problemi povezani sa navodnom seksualnom zloupotrebom deteta od strane osobe koja je izvan grupe za pružanje primarne podrške

Z61.6Problemi povezani sa navodnom fizičkom zloupotrebom deteta

Z61.7Lično iskustvo vezano za strahovanje u detinjstvu

Z61.8Drugi negativni životni događaji u detinjstvu

Z61.9Negativni životni događaj u detinjstvu, neoznačen

Z62Ostali problemi vaspitanja

Z62.0Neodgovarajući roditeljski nadzor i kontrola

Z62.1Preterana roditeljska zaštita

Z62.2Vaspitanje u instituciji

Z62.3Neprijateljstvo prema detetu ili okrivljavanje deteta

Z62.4Emotivno zapostavljanje deteta

Z62.5Drugi problemi povezani sa zapostavljanjem u vaspitanju

Z62.6Neodgovarajući pritisak roditelja i druga nenormalna svojstva vaspitanja

Z62.8Drugi označeni problemi vezani za vaspitanje

Z62.9Problem povezan sa vaspitanjem, neoznačen

Z63Ostali problemi sa grupom za primarnu podršku, uključujući i porodičnu sredinu

Z63.0Problemi u odnosima sa bračnim drugom ili partnerom

Z63.1Problemi u odnosima sa roditeljima i rođacima

Z63.2Neodgovarajuća podrška porodice

Z63.3Odsustvo člana porodice

Z63.4Nestanak ili smrt člana porodice

Z63.5Raspad porodice razdvajanjem ili razvodom

Z63.6Izdržavani rođak kome je potrebna njega u kući

Z63.7Drugi stresogeni životni događaji koji utiču na porodicu i dom

Z63.8Drugi označeni problemi povezani sa grupom za primarnu podršku

Z63.9Problem povezan sa grupom za primarnu podršku, neoznačen

Z64Problemi uzrokovani psihosocijalnim ustavima

Z64.0Problemi povezani sa neželjenom trudnoćom

Z64.1Problemi povezani sa multiparitetom

Z64.2Traženje i prihvatanje fizičkih, nutritivnih i hemijskih intervencija za koje se zna da su štetne i opasne

Z64.3Traženje i prihvatanje ponašanja i psihosocijalnih intervencija za koje se zna da su štetne i opasne

Z64.4Neslaganje sa savjetodavnom službom

Z65Problemi izazvani drugim psihosocijalnim uslovima

Z65.0Osuda bez zatvora u građanskom i krivičnom postupku

Z65.1Zatvaranje i drugi vid tamničenja

Z65.2Problemi povezani sa oslobađanjem iz zatvora

Z65.3Problemi povezani sa drugim zakonskim okolnostima

Z65.4Žrtva kriminala i terorizma

Z65.5Izloženost katastrofi ratu i drugim vidovima neprijateljstva

Z65.8Drugi označeni problemi povezani sa psihosocijalnim okolnostima

Z65.9Problem povezan sa neoznačenim psihosocijalnim okolnostima

Z70Konsultovanje u vezi sa seksualnim stavom, ponašanjem i orjentacijom

Z70.0Konsultovanje u vezi sa stavom o seksu

Z70.1Konsultovanje u pogledu seksualnog ponašanja i orjentacije pacijenata

Z70.2Konsultovanje u vezi sa seksualnim ponašanjem i orjentacijom treće osobe

Z70.3Konsultovanje u pogledu seksualnog stava, ponašanja i orjentacije u situaciji kada je više strana zinteresovano

Z70.8Drugo savjetovanje u pogledu seksa

Z70.9Seksualno savjetovanje, neoznačeno

Z71Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom radi drugog konsultovanja i medicinskog savjeta

Z71.0Osoba koja se konsultuje u korist druge osobe

Z71.1Osoba sa žalbama straha kod koje nije postavljena nikakva dijagnoza

Z71.2Osoba koja se konsultuje radi objašnjenja nalaza ispitivanja

Z71.3Dijetetsko savjetovanje i nadzor

Z71.4Savjetovanje i nadzor zbog zloupotrebe alkohola

Z71.5Savjetovanje i nadzor zbog narkomanije

Z71.6Savjetovanje i zbog zloupotrebe duvana

Z71.7Savjetovanje u vezi sa virusom humane imunodeficijencije (HIV)

Z71.8Drugo označeno savjetovanje

Z71.9Savjetovanje, neoznačeno

Z72Problemi povezani sa načinom života

Z72.0Upotreba duvana

Z72.2Upotreba droga

Z72.3Odsustvo fizičkog vežbanja

Z72.4Neogovarajuća ishrana i navike u ishrani

Z72.5Visoko rizično seksualno ponašanje

Z72.6Kockanje i klađenje

Z72.8Drugi problemi povezani sa načinom života

Z72.9Problem povezan sa načinom života, neoznačen

Z73Problemi u savlađivanju životnih teškoća

Z73.0Iscrpljenost

Z73.1Prenaglašenost nekih ličnih karakteristika

Z73.2Odsustvo relaksacije i odmora

Z73.3Stres

Z73.4Neodgovarajuća sposobnost socijalnog prilagođavanja

Z73.5Konflikti socijalne prirode

Z73.6Ograničene aktivnosti zbog invalidnosti

Z73.8Drugi problemi povezani sa savlađivanjem životnih teškoća

Z73.9Problem povezan sa savlađivanjem životnih teškoća

Z74Problemi osoba sa tuđom njegom

Z74.0Potreba za pomoći zbog smanjene pokretljivosti

Z74.1Potreba za pomoći u ličnoj njezi

Z74.2Potreba za pomoći u kući i nedostajanje drugog člana domaćinstva sposobnog za pružanje njege

Z74.3Potreba za neprekidnim nadzorom

Z74.8Drugi problemi povezani sa tuđom njegom

Z74.9Problem povezan sa tuđom njegom, neoznačen

Z75Problemi osoba sa medicinskim ustanovama i ostalom zdravstvenom zaštitom

Z75.0Medicinske usluge nisu dostupne u kući

Z75.1Osoba koja čeka prijem u odgovarajuću ustanovu na drugom mestu

Z75.2Drugi period čekanja radi ispitivanja i lečenja

Z75.3Nepostojanje ili nedostupnost zdravstvenih ustanova

Z75.4Nepostojanje ili nedostupnost drugih agencija za pomoć

Z75.5Njega preko vikenda

Z75.8Drugi problemi povezani sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom

Z75.9Neoznačen problem povezan sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom

Z76Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u ostalim okolnostima

Z76.0Ponovno propisivanje

Z76.1Zdravstveni nadzor i njega nahočeta

Z76.2Zdravstveni nadzor i njega zdravog odojčeta i deteta

Z76.3Zdrava osoba kao pratilac bolesnika

Z76.4Drugi smeštaj u zdravstvenu ustanovu

Z76.5Simulant (svjesno simuliranje)

Z76.8Osobe koje kontaktiraju za zdravstvenom službom u drugim označenim situacijama

Z76.9Osobe koje kontaktiraju sa zdravstvenom službom u neoznačenim situacijama

Z80Porodična anamneza o zloćudnom tumoru

Z80.0Porodična anamneza o zloćudnom tumoru želudačno-crevnih organa

Z80.1Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika, dušnica i pluća

Z80.2Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji

Z80.3Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dojke

Z80.4Porodična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa

Z80.5Porodična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva

Z80.6Porodična anamneza o leukemiji

Z80.7Porodična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog, hematopoeznog i srodnih tkiva

Z80.8Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema

Z80.9Porodična anamneza o zloćudnom tumoru, neoznačena

Z81Porodična anamneza o duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja

Z81.0Porodična anamneza o mentalnoj retardaciji

Z81.1Porodična anamneza o alkoholizmu

Z81.2Porodična anamneza o pušenju duvana

Z81.3Porodična anamneza o zloupotrebi drugih psihoaktivnih supstanci

Z81.4Porodična anamneza o zloupotrebi druge supstance

Z81.8Porodična anamneza o drugim mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja

Z82Porodična anamneza o određenim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje izazivaju onesposobljenost

Z82.0Porodična anamneza o epilepsiji i drugim bolestima nervnog sistema

Z82.1Porodična anamneza o slepilu i oštećenju vida

Z82.2Porodična anamneza o gluvoći i oštećenju sluha

Z82.3Porodična anamneza o moždanom udaru (šlogu)

Z82.4Porodična anamneza o ishemijskoj bolesti srca i drugim bolestima cirkulatornog sistema

Z82.5Porodična anamneza o astmi i drugim hroničnim bolestima donjeg dela disajnog sistema

Z82.6Porodična anamneza o artritisu i drugim bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

Z82.7Porodična anamneza o urođenim malformacijama, deformacijama i hromozomskim abnormalnostima

Z82.8Porodična anamneza o drugim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje uzrokuju onesposobljenost.

Z83Porodična anamneza o drugim označenim poremećajima

Z83.0Porodična anamneza o bolesti uzrokovanoj virusom humane imunodeficvijencije (HIV)

Z83.1Porodična anamneza o zaraznim bolestima i parazitamim bolestima

Z83.2Porodična anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i određenim poremećajima koji uključuju poremećaj imuniteta

Z83.3Porodična anamneza o šećernoj bolesti

Z83.4Porodična anamneza o drugim bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

Z83.5Porodična anamneza o oboljenjima oka i uva

Z83.6Porodična anamneza o bolestima sistema za disanje

Z83.7Porodična anamneza o bolestima želudačno-crevnog sistema

Z84Ostale bolesti i stanja u porodičnoj anamnezi

Z84.0Porodična anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva

Z84.1Porodična anamneza o oboljenjima bubrega i uretera

Z84.3Porodična anamneza o srodnosti po krvi (konsagvinitetu)

Z84.8Porodična anamneza o drugim označenim stanjima

Z85Lična anamneza o zloćudnom tumoru

Z85.0Lična anamneza o zloćudnom tumoru organa za varenje

Z85.1Lična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika, dušnica i pluća

Z85.2Lična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji

Z85.3Lična anamneza o zloćudnom tumoru dojke

Z85.4Lična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa

Z85.5Lična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva

Z85.6Lična anamneza o leukemiji

Z85.7Lična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog, hematopoeznog i srodnih tkiva

Z85.8Lična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema

Z85.9Lična anamneza o zloćudnom tumoru, neoznačena

Z86Dokazane druge bolesti u ličnoj anamnezi

Z86.0Lična anamneza o drugim tumorima

Z86.1Lična anamneza o zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima

Z86.2Lična anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i određenim poremećajima koji uključuju poremećaj imuniteta

Z86.3Lična anamneza o bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

Z86.4Lična anamneza o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci

Z86.5Lična anamneza o drugim duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja

Z86.6Lična anamneza o bolestima nervnog sistema i čulnih organa

Z86.7Lična anamneza o bolestima sistema krvotoka

Z87Ostale bolesti i stanja u ličnoj anamnezi

Z87.0Lična anamneza o bolestima sistema za disanje

Z87.1Lična anamneza o bolestima želudačno-crevnog sistema

Z87.2Lična anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva

Z87.3Lična anamneza o bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

Z87.4Lična anamneza o bolestima polno-mokraćnog sistema

Z87.5Lična anamneza o komplikacijama trudnoće, porođaja i babinja

Z87.6Lična anamneza o određenim stanjima koja se javljaju u perinatalnom periodu

Z87.7Lična anamneza o urođenim malformacijama, deformacijama i hromosomskim nenormalnostima

Z87.8Lična anamneza o drugim označenim stanjima

Z88Alergija na lekove, medicinske preparate i biološke supstance u ličnoj anamnezi

Z88.0Lična anamneza o alergiji na penicilin

Z88.1Lična anamneza o alergiji na druge antibiotske supstance

Z88.2Lična anamneza o alergiji na sulfonamide

Z88.3Lična anamneza o alergiji na druge antiinfektivne supstance

Z88.4Lična anamneza o alergiji na sredstva za anesteziju

Z88.5Lična anamneza o alergiji na narkotike

Z88.6Lična anamneza o alergiji na analgetike

Z88.7Lična anamneza o alergiji na serume i vakcine

Z88.8Lična anamneza o alergiji na druge lekove, preparate i biološke supstance

Z88.9Lična anamneza o alergiji na neoznačene lekove, preparate i biološke supstance

Z89Stečeni gubitak udova

Z89.0Stečeni nedostatak prsta (prstiju) (uključujući palac), jednostrano

Z89.1Stečeni nedostatak ruke i ručnog zgloba

Z89.2Stečeni nedostatak ruke iznad ručnog zgloba

Z89.3Stečeni nedostatak obe ruke (bilo kog nivoa)

Z89.4Stečeni nedostatak stopala i skočnog zgloba

Z89.5Stečeni nedostatak na nivou kolena ili ispod kolena

Z89.6Stečeni nedostatak noge iznad kolena

Z89.7Stečeni nedostatak obe noge (bilo kog nivoa, izuzev samo prstiju na nozi)

Z89.8Stečeni nedostatak ruku i nogu (bilo kog nivoa)

Z89.9Stečeni nedostatak uda, neoznačen

Z90Stečeni gubitak organa

Z90.0Stečeni gubitak delova glave i vrata

Z90.1Stečeni gubitak dojke (-i)

Z90.2Stečeni gubitak pluća (dela)

Z90.3Stečeni gubitak dela želuca

Z90.4Stečeni gubitak drugih delova želudačno-crevnog sistema

Z90.5Stečeni gubitak bubrega

Z90.6Stečeni gubitak drugih delova mokraćnih puteva

Z90.7Stečeni gubitak polnog (-ih) organa

Z90.8Stečeni gubitak drugih organa

Z91Rizični faktori u ličnoj anamnezi

Z91.0Lična anamneza o alergiji, ne na lekove i biološke supstance

Z91.1Lična anamneza o nepridržavanju propisanog medicinskog lečenja i tretmana

Z91.2Lična anamneza o lošoj ličnoj higijeni

Z91.3Lična anamneza o nezdravom rasporedu sna i budnog stanja

Z91.4Lična anamneza o psihološkoj traumi

Z91.5Lična anamneza o samopovređivanju

Z91.6Lična anamneza o drugoj fizičkoj traumi

Z91.8Lična anamneza o drugim označenim faktorima rizika

Z92Medicinsko lečenje u ličnoj anamnezi

Z92.0Lična anamneza o kontracepciji

Z92.1Lična anamneza o dugotrajnoj (tekućoj) upotrebi antikoagulantnih sredstava

Z92.2Lična anamneza o dugotrajnoj (tekućoj) upotrebi drugih lekova

Z92.3Lična anamneza o zračenju

Z92.4Lična anamneza o velikoj operaciji

Z92.5Lična anamneza o merama rehabilitacije

Z92.6Lična anamneza o hemoterapiji

Z92.8Lična anamneza o drugom medicinskom lečenju

Z92.9Lična anamneza o medicinskom lečenju, neoznačena

Z93Stanje vještačkog (arteficijalnog) otvora

Z93.0Vještački otvor dušnika

Z93.1Vještački otvor želuca

Z93.2Vještački otvor tankog creva

Z93.3Vještački otvor debelog creva

Z93.4Drugi vještački otvori želudačno-crevnog sistema

Z93.5Vještački otvor mokraćne bešike

Z93.6Drugi vještački otvori mokraćnog sistema

Z93.8Stanje drugog vještačkog otvora

Z93.9Stanje drugog vještačkog otvora, neoznačeno

Z94Stanje presađenog organa i tkiva

Z94.0Stanje presađenog bubrega

Z94.1Stanje presađenog srca

Z94.2Stanje presađenih pluća

Z94.3Stanje presađenih pluća i srca

Z94.4Stanje presađene jetre

Z94.5Stanje presađene kože

Z94.6Stanje presađene kosti

Z94.7Stanje presađene rožnjače

Z94.8Stanje drugog presađenog organa ili tkiva

Z94.9Stanje presađenog organa ili tkiva, neoznačeno

Z95Prisustvo implantata i graftova na srcu i krvnim sudovima

Z95.0Prisustvo pejsmejkera srca (pacemaker)

Z95.1Prisustvo aortokoronarnog bajpasa grafta (bypass graft)

Z95.2Prisustvo vještačkog zaliska srca

Z95.3Prisustvo heterologog zaliska srca

Z95.4Prisustvo druge zamene zaliska srca

Z95.5Prisustvo implantata i grafta na koronarnim sudovima (koronarna angioplastika)

Z95.8Prisustvo drugih implantata ili graftova srca i krvnih sudova

Z95.9Prisustvo implantata ili grafta na srcu i krvnim sudovima, neoznačeno

Z96Prisustvo drugih funkcionalnih implantata

Z96.0Prisustvo mokraćno-polnog implantata

Z96.1Prisustvo sočiva u oku

Z96.2Prisustvo implantata za poboljšanje sluha

Z96.3Prisustvo vještačkog grkljana

Z96.4Prisustvo implantata žlezde sa unutrašnjim lučenjem

Z96.5Prisustvo implantata korena zuba i donje vilice

Z96.6Prisustvo vještački ugrađenog zgloba

Z96.7Prisustvo implantata druge kosti i tetive

Z96.8Prisustvo drugog označenog funkcionalnog implantata

Z96.9Prisustvo funkcionalnog implantata, neoznačeno

Z97Prisustvo ostalih naprava

Z97.0Prisustvo vještačkog oka

Z97.1Prisustvo vještačkog uda (potpun) (delimičan)

Z97.2Prisustvo zubne proteze (potpuna)(delimična)

Z97.3Prisustvo naočara i kontaktnih sočiva

Z97.4Prisustvo spoljašnjeg slušnog pomagala

Z97.5Prisustvo (unutarmateričnog) kontraceptivnog sredstva

Z97.8Prisustvo drugih označenih pomagala

Z98Ostala postoperativna stanja

Z98.0Intestinalni bajpas (bypass) i anastomoza

Z98.1Ukočenost zgloba uzrokovana operativnim putem

Z98.2Prisustvo naprave za drenažu moždano-kičmene tečnosti

Z98.8Druga označena postoperativna stanja

Z99Zavisnost od naprava i pomagala

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: