Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

Y00Nasilje tupim predmetom

Y01Nasilje guranjem sa visine

Y02Nasilje guranjem ili stavljanjem žrtve ispred predmeta u pokretu

Y03Nasilje udarom motornog vozila

Y04Nasilje uz primenu telesne snage

Y05Seksualno nasilje uz primenu telesne snage

Y06Zanemarivanje i napuštanje

Y06.0Od strane supružnika ili partnera

Y06.1Od strane roditelja

Y06.2Od strane poznanika ili prijatelja

Y06.8Od strane drugih označenih osoba

Y06.9Od strane neoznačene osobe

Y07Ostali loši postupci

Y07.0Od strane supružnika ili partnera

Y07.1Od strane roditelja

Y07.2Od strane poznanika ili prijatelja

Y07.3Od strane zvaničnih autoriteta

Y07.8Od strane drugih označenih osoba

Y08Nasilje na ostale označene načine

Y09Nasilje na neoznačen način

Y10Trovanje i izlaganje analgeticima koji ne pripadaju opijatima, antipireticima i antireumaticima, neutvrđene namere

Y11Trovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim preparatima, neutvrđene namere

Y12Trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima), neutvrđene namere

Y13Trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, neutvrđene namere

Y14Trovanje i izlaganje ostalim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama neutvrđene namere

Y15Trovanje i izlaganje alkoholu, neutvrđene namere

Y16Trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, neutvrđene namere

Y17Trovanje i izlaganje ostalim gasovima i parama, neutvrđene namere

Y18Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima, neutvrđene namere

Y19Trovanje i izlaganje ostalim i neoznačenim hemikalijama i štetnim supstancama, neutvrđene namere

Y20Vješanje, davljenje i gušenje, neodređene namere

Y21Davljenje i potapanje, neodređene namere

Y22Opaljivanje iz revolvera, neodređene namere

Y23Opaljivanje iz puške, puške sačmare i većeg vatrenog oružja, neodređene namere

Y24Opaljivanje iz neoznačenog vatrenog oružja, neodređene namere

Y25Kontakt sa ekaplozivnim materijalima, neodređene namere

Y26Izlaganje dimu, vatri i plamenu, neodređene namere

Y27Kontakt sa vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima, neodređene namere

Y28Kontakt sa oštrim predmetima, neodređene namere

Y29Kontakt sa tupim predmetima, neodređene namere

Y30Padanje, skakanje ili guranje sa visine, neodređene namere

Y31Padanje, ležanje ili trčanje ispred ili prema predmetu koji je u pokretu, neodređene namere

Y32Udar motornim vozilom, neodređene namere

Y33Ostali označeni događaji, neodređene namere

Y34Neoznačeni događaj, neodređene namere

Y35Zakonska intervencija

Y35.0Zakonska intervencija koja uključuje opaljivanje iz vatrenog oružja

Y35.1Zakonska intervencija koja uključuje primenu eksploziva

Y35.2Zakonska intervencija koja uključuje primenu gasa

Y35.3Zakonska intervencija koja uključuje primenu tupih predmeta

Y35.4Zakonska intervencija koja uključuje primenu oštrih predmeta

Y35.5Zakonska egzekucija

Y35.6Zakonska intervencija koja uključuje druga označena sredstva

Y35.7Zakonska intervencija, sredstvo neoznačeno

Y36Ratne operacije

Y36.0Ratne operacije koje obuhvataju primenu oružja na moru

Y36.1Ratne operacije koje obuhvataju uništenje letilice

Y36.2Ratne operacije koje obuhvataju druge eksplozije i fragmente nastale eksplozijom

Y36.3Ratne operacije koje obuhvataju primenu vatre, velikih požara i vrelih materija

Y36.4Ratne operacije koje obuhvataju opaljivanje iz vatrenog oružja i druge oblike konvencionalnog vođenja rata

Y36.5Ratne operacije koje obuhvataju primenu nuklearnog oružja

Y36.6Ratne operacije koje obuhvataju biološka oružja

Y36.7Ratne operacije koje obuhvataju hemijska oružja i druge oblike nekonvencionalnog vođenja rata

Y36.8Ratne operacije do kojih je došlo posle prestanka neprijateljstava

Y36.9Ratne operarcije, neoznačene

Y40Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme

Y40.0Penicilini

Y40.1Cefalosporini i drugi beta-laktamski antibiotici

Y40.2Grupa hloramfenikola

Y40.3Makrolidi

Y40.4Tetraciklini

Y40.5Aminoglikozidi

Y40.6Rifamicini

Y40.7Antifungicidi koji deluju na pojedine sisteme

Y40.8Drugi antibiotici koji deluju na pojedine sisteme

Y40.9Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme, neoznačeni

Y41Ostali antiinfektivni i antiparazitarni lekovi koji deluju na pojedine sisteme

Y41.0Sulfonamidi

Y41.1Antimikobakterijski lekovi

Y41.2Antimalarici i lekovi koji deluju na druge protozoe u krvi

Y41.3Drugi lekovi koji deluju protiv protozoa

Y41.4Antihelmintici

Y41.5Ljekovi koji deluju protiv virusa

Y41.8Druga označena antiinfektivna i antiparazitarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme

Y41.9Antiinfektivna i antiparazitarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme, neoznačena

Y42Hormoni i njihove sintetičke zamene i antagonisti

Y42.0Glikokortikoidi i sintetički analogi

Y42.1Tireoidni hormoni i zemene

Y42.2Antitireoidni lekovi

Y42.3Insulin i antidijabetički lekovi za oralnu primenu

Y42.4Kontraceptivna sredstva za oralnu primenu

Y42.5Drugi estrogeni i progesteroni

Y42.6Antigonadotropini, antiestrogeni, antiandrogeni

Y42.7Androgeni i drugi anabolici

Y42.8Drugi i neoznačeni hormoni i njihove sintetičke zamene

Y42.9Drugi i neoznačeni antagonisti hormona

Y43Primarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme

Y43.0Antialergički i antiemetički lekovi

Y43.1Antimetaboliti za lečenje zloćudnih tumora

Y43.2Prirodni proizvodi za lečenje zloćudnih tumora

Y43.3Drugi lekovi za lečenje zloćudnih tumora

Y43.4Imunosupresivna sredstva

Y43.5Acidifikantna i alkalizantna sredstva

Y43.6Enzimi

Y43.8Druga primarna sredstva koja deluju na pojedine sisteme

Y43.9Primarno sredstvo koje deluje na pojedine sisteme, neoznačeno

Y44Sredstva koja primarno deluju na sastojke krvi

Y44.0Preparati gvožđa i drugi preparati koji deluju protiv hipohromne anemije

Y44.1Vitamin B12, folna kiselina i drugi preparati koji deluju protiv megaloblastne anemije

Y44.2Antikoagulanti

Y44.3Antagonisti antikoagulanata, vitamin K i drugi koagulansi

Y44.4Antitrombocitni lekovi (inhibitori agregacije trombocita)

Y44.5Trombolitički lekovi

Y44.6Prirodna krv i produkti krvi

Y44.7Zamenici plazme krvi

Y44.9Druga i neoznacena sredstva koja deluju na sastojke krvi

Y45Analgetici, antipiretici i antizapaljenski lekovi

Y45.0Opioidi i srodni analgetici

Y45.1Salicilati

Y45.2Derivati propionske kiseline

Y45.3Drugi nesteroidni antizapaljenski lekovi

Y45.4Antireumatici

Y45.5Derivati 4-aminofenola

Y45.8Drugi analgetici i antipiretici

Y45.9Neoznačen analgetik, antipiretik i antizapaljenski lek

Y46Antiepileptici i antiparkinsonici

Y46.0Sukcinimidi

Y46.1Oksazolidinedioni

Y46.2Derivati hidantoina

Y46.3Deoksibarbiturati

Y46.4Imunostilbeni

Y46.5Valproička kiselina

Y46.6Drugi i neoznačeni antiepileptici

Y46.7Antiparkinsonici

Y46.8Antispazmolitici

Y47Sedativi, hipnotici i antianksiotici

Y47.0Barbiturati

Y47.1Benzodiazepini

Y47.2Derivati hlorala

Y47.3Paraldehid

Y47.4Jedinjenja broma

Y47.5Mješavine sedativa i hipnotika

Y47.8Drugi sedativi, hipnotici i antianksiotici

Y47.9Sedativi, hipnotici i antianksiotici, neoznačeni

Y48Anestetici i gasovi za lečenje

Y48.0Inhalacioni anestetici

Y48.1Anestetici za parenteralnu primenu

Y48.2Drugi i neoznačeni opšti anestetici

Y48.3Lokalni anestetici

Y48.4Anestetici, neoznačeni

Y48.5Gasovi za lečenje

Y49Psihotropni lekovi

Y49.0Triciklični i tetraciklični antidepresivi

Y49.1Inhibitori monoaminoksidaze kao antidepresivi

Y49.2Drugi i neoznačeni antidepresivi

Y49.3Fenotiazinski antipsihotici i neuroleptici

Y49.4Butirofenonski i tioksantenski neuroleptici

Y49.5Drugi antipsihotici i neuroleptici

Y49.6Psihodisleptici (halucinogeni)

Y49.7Psihostimulansi sa mogućnošću drogiranja

Y49.8Drugi psihotropni lekovi

Y49.9Psihotropni lek, neoznačen

Y50Stimulatori centralnog nervnog sistema

Y50.0Analeptici

Y50.1Antagonisti receptora opioida

Y50.2Metilksantini

Y50.8Drugi stimulatori centralnog nervnog sistema

Y50.9Stimuiator centralnog nervnog sistema, neoznačen

Y51Lekovi koji primarno deluju na autonomni nervni sistem

Y51.0Antiholinesterazna sredstva

Y51.1Drugi parasimpatikomimetici (holinergici)

Y51.2Lekovi koji blokiraju ganglije

Y51.3Drugi parasimpatikomimetici (antiholinergici i antimuskarinici) i spazmolitici

Y51.4Pretežno agonisti alfa-adrenoreceptora

Y51.5Pretežno agonisti beta-adrenoreceptora

Y51.6Antagonisti alfa-adrenoreceptora

Y51.7Antagonisti beta-adrenoreceptora

Y51.8Sredstva koja deluju centralno i blokiranjem adrenergičkih neurona

Y51.9Drugi i neoznačeni lekovi koji primarno deluju na autonomni nervni sistem

Y52Sredstva koja primamo deluju na srčano-sudovni sistem

Y52.0Glikozidi koji stimulišu srce i lekovi sličnog delovanja

Y52.1Kalcijumski blokatori

Y52.2Drugi antiaritmički lekovi

Y52.3Koronarni vazodilatatori

Y52.4Inhibitori angiotenzin-konvertujućeg enzima

Y52.5Drugi antihipertenzivni lekovi

Y52.6Ljekovi koji deluju protiv hiperlipidemije i arterioskleroze

Y52.7Periferni vazodilatatori

Y52.8Ljekovi protiv proširenih vena uključujući sredstva koja deluju sklerozirajuće

Y52.9Druga i neoznačena sredstva koja primamo deluju na srčano-sudovni sistem

Y53Sredstva koja primarno deluju na želudačno crevni sistem

Y53.0Antagonisti histaminskih H2-receptora

Y53.1Drugi antacidi i lekovi koji deluju protiv sekrecije želuca

Y53.2Stimulantni laksativi

Y53.3Soni i osmotski laksativi

Y53.4Drugi laksativi

Y53.5Digestivi

Y53.6Ljekovi protiv proliva

Y53.7Emetici

Y53.8Druga sredstva koja primarno deluju na želudačno-crevni sistem

Y53.9Sredstvo koje primarno deluju na želudačno-crevni sistem, neoznačeno

Y54Sredstva koja primarno deluju na ravnotežu vode i minerala i metabolizam mokraćne kiseline

Y54.0Mineralokortikoidi

Y54.1Antagonisti mineralokortikoida (antagonisti aldosterona)

Y54.2Inhibitori karboanhidraze

Y54.3Derivati benzotiadiazina

Y54.4Diuretici sa brzim i snažnim delovanjem

Y54.5Drugi diuretici

Y54.6Elektrolitici, kalorici i sredstva koji deluju na ravnotežu tečnosti

Y54.7Sredstva koja deluju na kalcifikaciju

Y54.8Sredstva koja deluju na metabolizam mokraćne kiseline

Y54.9Mineralne soli

Y55Sredstva koja primarno deluju na glatke i skeletne mišiće i na sistem za disanje

Y55.0Oksitocički lekovi

Y55.1Relaksanti skeletnih mišića (nervno-mišićni blokatori)

Y55.2Druga i neoznačena sredstva koja deluju prvenstveno na mišiće

Y55.3Antitusici

Y55.4Ekspektoransi

Y55.5Ljekovi protiv nazeba

Y55.6Antiastmatici

Y55.7Druga i neoznačena žrtva koja deluju primarno na sistem za disanje

Y56Lokalna sredstva koja primarno deluju na kožu i sluznicu (lekovi za bolesti oka, nosa, ždrela i usta)

Y56.0Lokalni antifungicidi, antiinfektivni i antizapaljenski lekovi

Y56.1Antipruritici

Y56.2Lokalna adstringentna sredstva i deterdženti

Y56.3Sredstva za omekšavanje i zaštitu

Y56.4Keratolitici, keratoplastici i drugi lekovi i preparati koji deluju na dlaku

Y56.5Oftalmološki lekovi i preparati

Y56.6Otorinolaringološki lekovi i preparati

Y56.7Stomatološki lekovi koji se primenjuju lokalno

Y56.8Druga sredstva koja se primenjuju lokalno

Y56.9Lokalna sredstva, neoznačena

Y57Ostali neoznačeni lekovi i hemikalije

Y57.0Sredstva koja smanjuju apetit (anoreksici)

Y57.1Lipotropni lekovi

Y57.2Antidoti i sredstva za vezivanje

Y57.3Sredstva koja uzrokuju odbojnost prema alkoholu

Y57.4Farmaceutski ekscipijenti

Y57.5Kontrastna sredstva za dijagnostiku X-zracima

Y57.6Druga dijagnostička sredstva

Y57.7Vitamini

Y57.8Drugi lekovi i preparati

Y57.9Lijek ili preparat, neoznačen

Y58Vakcine protiv bakterija

Y58.0BCG vakcina

Y58.1Vakcina protiv trbušog tifusa i paratifusa

Y58.2Vakcina protiv kolere

Y58.3Vakcina protiv kuge

Y58.4Vakcina protiv tetanusa

Y58.5Vakcina protiv difterije

Y58.6Vakcina protiv pertusisa, uključujući i kombinacije sa komponentama pertusisa

Y58.8Mešane bakterijske vakcine, izuzev kombinovanih vakcina sa komponentom protiv pertusisa

Y58.9Druge i neoznačene vakcine protiv bakterija

Y59Ostale i neoznačene vakcine i biološke supstance

Y59.0Vakcine protiv virusa

Y59.1Vakcine protiv rikecija

Y59.2Vakcine protiv protozoa

Y59.3Imunoglobulini

Y59.8Druge označene vakcine i biološke supstance

Y59.9Vakcina ili biološka supstanca, neoznačena

Y60Nenamerno uzrokovana posjekotina, ubod, perforacija ili krvarenje u toku hirurškog ili medicinskog lečenja

Y60.0U toku hirurškog zahvata

Y60.1U toku davanja infuzije ili transfuzije

Y60.2U toku dijalize bubrega ili drugih perfuzija

Y60.3U toku davanja injekcije ili imunizacije

Y60.4U toku endoskopskog pregleda

Y60.5U toku kateterizacije srca

Y60.6U toku aspiracije, punkcije i drugih kateterizacija

Y60.7U toku davanja enema

Y60.8U toku drugih hirurških i medicinskih terapijskih postupaka

Y60.9U toku neoznačenog hirurškog i medicinskog lečenja

Y61Strani predmeti slučajno ostavljeni u telu u toku hirurškog i medicinskog lečenja

Y61.0U toku hirurškog zahvata

Y61.1U toku davanja infuzije ili transfuzije

Y61.2U toku dijalize bubrega ili drugih perfuzija

Y61.3U toku davanja injekcije ili imunizacije

Y61.4U toku endoskopskog pregleda

Y61.5U toku kateterizacije srca

Y61.6U toku aspiracije, punkcije i drugih kateterizacija

Y61.7U toku uklanjanja katetera

Y61.8U toku drugog hirurškog i medicinskog lečenja

Y61.9U toku neoznačenog hirurškog i medicinskog lečenja

Y62Greška u postupku sterilizacije u toku hirurškog i medicinskog lečenja

Y62.0U toku hirurškog zahvata

Y62.1U toku davanja infuzije ili transfuzije

Y62.2U toku dijalize bubrega ili drugih perfuzija

Y62.3U toku davanja injekcije ili imunizacije

Y62.4U toku endoskopskog pregleda

Y62.5U toku kateterizacije srca

Y62.6U toku aspiracije, punkcije i drugih kateterizacija

Y62.8U toku drugog hirurškog i medicinskog lečenja

Y62.9U toku neoznačenog hirurškog i medicinskog lečenja

Y63Greška u doziranju u toku hirurškog i medicinskog lečenja

Y63.0Prekomerna količina krvi i drugih tečnosti data u toku transfuzije ili infuzije

Y63.1Nepravilno rastvaranje tečnosti za infuziju

Y63.2Prekomerno izlaganje zračenju u toku radioterapije

Y63.3Nenamerno izlaganje bolesnika zračenju u toku medicinskog lečenja

Y63.4Greška u doziranju pri lečenju elektrošokom ili insulinskim šokom

Y63.5Neodgovarajuća temperatura pri lokalnoj primijeni obloga

Y63.6Nedavanje neophodnog leka, preparata ili biološke supstance

Y63.8Greška u doziranju u toku drugog hirurškog i medicinskog lečenja

Y63.9Greška u doziranju u toku neoznačenog hiruškog i medicinskog lečenja

Y64Kontaminirane medicinske i biološke materije

Y64.0Kontaminirane medicinske ili biološke supstance koje se daju transfuzijom ili infuzijom

Y64.1Kontaminirane medicinske ili biološke supstance koje se ubrizgavaju ili se daju radi imunizacije

Y64.8Kontaminirane medicinske ili biološke supstance koje se daju na druge načine

Y64.9Kontaminirane medicinske ili biološke supstance koje se daju na neoznačen način

Y65Ostale nezgode u toku hirurškog i medicinskog lečenja

Y65.0Transfuzija pogrešne vrste krvi

Y65.1Infuzija pogrešne vrste tečnosti

Y65.2Greška u suturi ili ligaturi u toku hirurške intervencije

Y65.3Pogrešno postavljen endotrahealni tubus u toku anestezije

Y65.4Greška pri stavljanju ili uklanjanju tubusa

Y65.5Izvođenje neodgovarajuće hirurške intervencije

Y65.8Druge označene greške u toku hirurškog i medicinskog lečenja

Y66Nesprovođenje hirurškog ili medicinskog lečenja

Y69Neoznačene nezgode u toku hirurškog i medicinskog lečenja

Y70Uređaji u anesteziologiji i neželjeni događaji

Y71Uređaji u kardiovaskularnoj oblasti i neželjeni događaji

Y72Uređaji u otorinolaringologiji i neželjeni događaji

Y73Uređaji u gastroenterologiji i urologiji i neželjeni događaji

Y74Uređaji za opštu bolničku i ličnu upotrebu i neželjeni događaji

Y75Uređaji u neurologiji i neželjeni događaji

Y76Uređaji u opstetriciji i ginekologiji i neželjeni događaji

Y77Uređaji u oftalmologiji i neželjeni događaji

Y78Uređaji u radiologiji i neželjeni događaji

Y79Uređaji u ortopediji i neželjeni događaji

Y80Uređaji u fizikalnoj medicini i neželjeni događaji

Y81Uređaji u opštoj i plastičnoj hirurgiji i neželjeni događaji

Y82Ostali i neoznačeni medicinski uređaji i neželjeni događaji

Y83Hirurški zahvat i drugi hirurški postupci kao uzrok nenormalne reakcije bolesnika ili kasnije komplikacije, bez pominjanja neželjenog događaja u toku postupka

Y83.0Hirurški zahvat sa transplantacijom kompletnog organa

Y83.1Hirurški zahvat sa implantacijom ili vještačkim unutrašnjim uređajem

Y83.2Hirurški zahvat kod anastomoze, bajpasa ili grafta

Y83.3Hirurški zahvat sa pravljenjem eksternih stoma

Y83.4Drugi rekonstruktivni zahvat

Y83.5Amputacija udova

Y83.6Uklanjanje drugih organa (delimično) (potupuno)

Y83.8Drugi hirurški zahvati

Y83.9Hirurški zahvat, neoznačen

Y84Ostali medicinski postupci kao uzrok nenormalne reakcije bolesnika ili kasnije komplikacije, bez pominjanja neželjenog događaja u toku postupka

Y84.0Kateterizacija srca

Y84.1Dijaliza bubrega

Y84.3Šok terapija

Y84.4Aspiracija tečnosti

Y84.5Kateterizacija mokraćnih puteva

Y84.6Uvlačenje gastričke ili duodenalne sonde

Y84.7Uzimanje krvi

Y84.8Druge medicinske intervencije

Y84.9Medicinska intervencija, neoznačena

Y85Posledice saobraćajnih udesa

Y85.0Posledice udesa sa motornim vozilom

Y85.9Posledice drugih i neoznačenih saobraćajnih udesa

Y86Posledice drugih udesa

Y87Posledice namernog samopovređivanja, nasilja i događaja neodređene namere

Y87.0Posledice namernog samopovređivanja

Y87.1Posledice nasilja

Y87.2Posledice događaja neodređene namere

Y88Posledice hirurškog i medicinskog lečenja kao spoljašnjeg uzroka

Y88.0Posledice neželjenih efekata izazvanih hemikalijama, lekovima i biološkim supstancama korišćenim u lečenju

Y88.1Posledice neželjenih događaja u toku hirurških i medicinskih postupaka

Y88.2Posledice neželjenih incidenata povezanih sa medicinskim uređajima koji su primijenjeni u dijagnostici i lečenju

Y88.3Posledice hirurških i medicinskih intervencija kao uzroka nenormalne reakcije bolesnika, ili kasnije komplikacije, bez pominjanja neželjenih događaja u toku postupka

Y89Posledice ostalih spoljašnjih uzroka

Y89.0Posledice zakonske intervencije

Y89.1Posledice ratnih dejstava

Y89.9Posledice neoznačenog spoljašnjeg uzroka

Y90Podatak o uticaju alkohola određenog na osnovu koncentracije alkohola u krvi

Y90.0Koncentracija alkohola u krvi manja od 20 mg/100 ml

Y90.1Koncentracija alkohola u krvi 20-39 mg/100 ml

Y90.2Koncentracija alkohola u krvi 40-59 mg/100 ml

Y90.3Koncentracija alkohola u krvi 60-79 mg/100 ml

Y90.4Koncentracija alkohola u krvi 80-99 mg/100 ml

Y90.5Koncentracija alkohola u krvi 100-119 mg/100 ml

Y90.6Koncentracija alkohola u krvi 120-199 mg/100 ml

Y90.7Koncentracija alkohola u krvi 200-239 mg/100 ml

Y90.8Koncentracija alkohola u krvi 240 mg/100 ml ili veća

Y90.9Prisustvo alkohola u krvi, koncentracija nije označena

Y91Podatak o uticaju alkohola određen nivoom intoksikacije

Y91.0Blaga intoksikacija alkoholom

Y91.1Umerena intoksikacija alkoholom

Y91.2Teška intoksikacija alkoholom

Y91.3Veoma teška intoksikacija alkoholom

Y91.9Uticaj alkohola, nije dalje označeno

Y95Zagađenje životne sredine

Y96Uslovi povezani sa radom

Y97Uslovi povezani sa zagađenjem spoljašnje sredine

Y98Uslovi povezani sa načinom života

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: