Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

X00Izlaganje nekontrolisanoj vatri u zgradi ili građevini

X01Izlaganje nekontrolisanoj vatri, ne u zgradi ili građevini

X02Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi ili građevini

X03Izlaganje vatri od jako zapaljivog materijala

X05Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće (pidžame, spavaćice)

X06Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju druge odeće i opreme

X08Izlaganje ostalom označenom dimu, vatri i plamenu

X09Izlaganje neoznačenom dimu, vatri i plamenu

X10Kontakt sa vrelim pićima, hranom, uljima i uljima za kuvanje

X11Kontakt sa vrelom vodom iz slavine

X12Kontakt sa drugim vrelim tečnostima

X13Kontakt sa parom i vrelim isparenjima

X14Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima

X15Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu

X16Kontakt sa vrelim uređajima za zagrejavanje, radijatorima i cevima

X17Kontakt sa vrelim motorima, mašinama i alatom

X18Kontakt sa ostalim vrelim metalima

X19Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama

X20Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima

X21Kontakt sa otrovnim paucima

X22Kontakt sa škorpionima

X23Kontakt sa stršljenima, osama i pčelama

X24Kontakt sa otrovnim stonogama (tropskim)

X25Kontakt sa ostalim otrovnim artropodima

X26Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama

X27Kontakt sa ostalim označenim otrovnim životinjama

X28Kontakt sa ostalim označenim otrovnim biljkama

X29Kontakt sa neoznačenim otrovnim životinjama ili biljkama

X30Izlaganje prekomernoj prirodnoj toploti

X31Izlaganje prekomernoj hladnoći u prirodi

X32Izlaganje sunčevej svjetlosti

X33Žrtva munje

X34Žrtva zemljotresa

X34.0Žrtve kataklizmičkog klizišta zemlje kao posledica zemljotresa

X34.1Žrtve cunamija

X34.8Žrtve ostalih specifičnih posledica zemljotresa

X34.9Žrtve ostalih neodređenih posledica zemljotresa

X35Žrtva vulkanske erupcije

X36Žrtva lavine, klizanja zemljišta i ostalih kretanja zemlje

X37Žrtva katastrofalne oluje

X38Žrtva poplave

X39Izlaganje ostalim i neoznačenim prirodnim silama

X40Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima

X41Slučajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim preparatima

X42Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima)

X43Slučajno trovanje i izlaganje ostalim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem

X44Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama

X45Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu

X46Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama

X47Slučajno trovanje i izlaganje ostalim gasovima i parama

X48Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima

X49Slučajno trovanje i izlaganje ostalim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama

X50Prekomeran napor i preterani ili ponavljani pokreti

X51Putovanje i kretanje

X52Produženo ostajanje u bestežinskim uslovima

X53Nedostatak hrane

X54Nedostatak vode

X57Neoznačena oskudica

X58Izlaganje ostalim označenim faktorima

X59Izlaganje neoznačenim faktorima

X59.0Izlaganje neoznačenim faktorima izazvanim prelomom

X59.9Izlaganje neoznačenim ostalim povredama

X60Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima

X61Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima

X62Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima)

X63Namerno samotrovanje i izlaganje ostalim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem

X64Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama

X65Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu

X66Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama

X67Namerno samotrovanje i izlaganje ostalim gasovima i parama

X68Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima

X69Namerno samotrovanje i izlaganje ostalim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama

X70Namerno samopovređivanje vješanjem, davljenjem i gušenjem

X71Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem

X72Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera

X73Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja

X74Namerno samopovređivanje opaljivaniem iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja

X75Namerno samopovređivanje ekeplozivnim materijalom

X76Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom

X77Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima

X78Namerno samopovređivanje oštrim predmetom

X79Namerno samopovređivanje tupim predmetom

X80Namerno samopovređivanje skakanjem sa visokog mesta

X81Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta koji je u pokretu

X82Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila

X83Namerno samopovređivanje na druge neoznačene načine

X84Namerno samopovređivanje na neoznačene načine

X85Nasilje lekovima, preparatima i biološkim supstancama

X86Nasilje korozivnim materijama

X87Nasilje pesticidima

X88Nasilje gasovima i parama

X89Nasilje ostalim označenim hemikalijama i štetnim materijama

X90Nasilje neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama

X91Nasilje vješanjem, davljenjem i ugušivanjem

X92Nasilje davljenjem i potapanjem

X93Nasilje pucanjem iz revolvera

X94Nasilje pucanjem iz puške, karabina i drugog većeg vatrenog oružja

X95Nasilje pucanjem iz ostalog i neoznačenog vatrenog oružja

X96Nasilje eksplozivnom materijom

X97Nasilje dimom, vatrom i plamenom

X98Nasilje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima

X99Nasilje oštrim predmetom

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: