Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

W00Pad na istom nivou na ledu i snegu

W01Pad na istom nivou zbog okliznuća, saplitanja i posrtanja

W02Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa točkovima

W03Ostali padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe

W04Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane druge osobe

W05Pad iz invalidskih kolica

W06Pad sa kreveta

W07Pad sa stolice

W08Pad sa ostale vrste nameštaja

W09Pad sa opreme na terenu za rekreaciju

W10Pad sa stepeništa ili stepenika (i na)

W11Pad sa merdevina (i na)

W12Pad sa građevinske skele (i na)

W13Pad sa zgrade ili građevine (i na)

W14Pad sa drveta

W15Pad sa litice

W16Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu, a ne davljenje i potapanje

W17Ostali padovi sa jednog nivoa na drugi

W18Ostali padovi na istom nivou

W19Pad, neoznačen

W20Udarac bačenim, projektovanim ili padajućim predmetom

W21Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita

W22Udaranje u ostale predmete ili udarac drugih predmeta

W23Uhvaćen, prignječen ili uštinut u ili između predmeta

W24Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje

W25Kontakt sa razbijenim staklom

W26Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom

W27Kontakt sa ručnim alatom bez motora

W28Kontakt sa kosačicom trave sa motorom

W29Kontakt sa ostalim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima

W30Kontakt sa poljoprivrednim mašinama

W31Kontakt sa ostalom i neoznačenom mašinom

W32Opaljivanje revolvera

W33Opaljivanje puške, sačmare i većeg vatrenog oružja

W34Opaljivanje ostalog i neoznačenog vatrenog oružja

W35Eksplozija i pucanje bojlera

W36Eksplozija i pucanje boce sa gasom

W37Eksplozija i pucanj gume, cevi ili creva pod pritiskom

W38Eksplozija i pucanj ostalih označenih uređaja pod pritiskom

W39Vatromet

W40Eksplozija ostalih materijala

W41Izlaganje mlazu visokog pritiska

W42Izlaganje buci

W43Izlaganje vibraciji

W44Strano telo koji je ušlo u oko ili prirodne otvore ili je prošlo kroz njih

W45Strano telo ili predmet koji su ušil kroz kožu

W46Kontakt sa potkožnom iglom

W49Izlaganje ostalim i neoznačenim neživim mehaničkim silama

W50Guranje, udar, uvrtanje, ujed ili grebanje od strane druge osobe

W51Udaranje ili naletanje od strane druge osobe

W52Udar, guranje ili gaženje od gomile ili gomile u pokretu (ljudskog stampeda)

W53Ujed pacova

W54Ujed ili udar psa

W55Ujed ili udar ostalih sisara

W56Kontakt sa morskim životinjama

W57Ujed ili ubod neotrovnih insekata i ostalih neotrovnih artropoda

W58Ujed ili udar krokodila ili aligatora

W59Ujed ili udar ostalih reptila

W60Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem

W64Izlaganje ostalim i neoznačenim živim mehaničkim silama

W65Davljenje i potapanje u toku kupanja u kadi

W66Davljenje i potapanje posle pada u kadu

W67Davljenje i potapanje za vreme boravka u bazenu za plivanje

W68Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje

W69Davljenje i potapanje za vreme boravka u vodi u prirodi

W70Davljenje i potapanje posle pada u vodi

W73Ostalo označeno davljenje i potapanje

W74Neoznačno davljenje i potapanje

W75Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu

W76Druga zadesna vješanja i davljenja

W77Ugrožavanje disanja izazvano obrušavanjem, padanjem zemlje i drugih materija

W78Udisanje sadržaja želuca

W79Udisanje i gutanje hrane koja izaziva začepljenost disajnih puteva

W80Udisanje i gutanje ostalih premeta koji izazivaju začepljenost disajnih puteva

W81Zatvoren ili zaglavljen u prostoriji sa nedovoljno kiseonika

W83Ostala označena ugrožavanja disanja

W84Neoznačeno ugrožavanje disanja

W85Izlaganje vodovima za prenos električne energije

W86Izlaganje drugim označenim električnim strujama

W87Izlaganje neoznačenim električnim strujama

W88Izlaganje jonizujućem zračenju

W89Izlaganje za čovjeka vidljivom i ultraljubičastom zračenju

W90Izlaganje ostalom nejonizujućem zračenju

W91Izlaganje neoznačenom tipu zračenja

W93Izlaganje prekomernoj hladnoći koju je izazvao čovjek

W94Izlaganje visokom i niskom vazdušnom pritisku i izmenama vazdušnog pritiska

W99Izlaganje ostalim i neoznačenim faktorima okoline koje je izazvao čovjek

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: