Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

V19.2Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V19.6Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V19.8Biciklista (svaki) povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V19.3Biciklista (svaki) povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu

V19.9Biciklista (svaki) povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V19Biciklista povređen u ostalim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V18Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara

V13Biciklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom

V11Biciklista povređen u sudaru sa drugim biciklistom

V16Biciklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora

V17Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

V12Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka

V10Biciklista povređen u sudaru sa pješakom ili životinjom

V14Biciklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom

V15Biciklista povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V92Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa plovila

V96.8Drugi udesi letilica bez motora koji su izazvali povredu putnika

V95.8Drugi udesi u vazduhu koji je izazvao povredu putnika

V97.8Drugi udesi u vazdušnom saobraćaju

V80.0Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni padom ili guranjem životinje ili vozila koje vuče životinja u udesu bez sudara

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: