Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

V38Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara

V39Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u ostalim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V39.0Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V39.1Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V39.2Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa dragim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V39.3Putnik (svaki) motornog vozila sa tri točka povređen u neoznačencm nesaobraćajnom udesu

V39.4Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V39.5Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V39.6Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V39.8Putnik (svaki) motornog vozila sa tri točka povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V39.9Putnik (svaki) motornog vozila sa tri točka povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V40Putnik automobila povređen u sudaru sa pješakom ili životinjom

V41Putnik automobila povređen u sudaru sa biciklistom

V42Putnik automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V43Putnik automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom

V44Putnik automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom

V45Putnik automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V46Putnik automobila povređen u sudaru sa ostalim vozilom bez motora

V47Putnik automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

V48Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: