Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

V17Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

V18Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara

V19Biciklista povređen u ostalim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V19.0Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V19.1Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V19.2Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V19.3Biciklista (svaki) povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu

V19.4Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V19.5Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V19.6Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V19.8Biciklista (svaki) povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V19.9Biciklista (svaki) povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V20Motociklista povređen u sudaru sa pješakom ili životinjom

V21Motociklista povređen u sudaru sa biciklistom

V22Motociklista povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V23Motociklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom

V24Motociklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom

V25Motociklista povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V26Motociklista povređen u sudaru sa ostalim vozilom bez motora

V27Motociklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: