Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

V01Pješak povređen u sudaru bicikla na pedale

V02Pješak povređen sudarom motornog vozila sa dva ili tri točka

V03Pješak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom

V04Pješak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa

V05Pješak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi

V06Pješak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora

V07.9Od strane neoznačene osobe

V09Pješak povređen u ostalim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V09.0Pješak povređen u nesaobraćajnom udesu u kome su učestvovala neka druga ili neoznačena motorna vozila

V09.1Pješak povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu

V09.2Pješak povređen u saobraćajnom udesu u kome je učestvovalo neko drugo i neoznačeno vozilo

V09.3Pješak povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V09.9Pješak povređen u neoznačenom transportnom udesu

V10Biciklista povređen u sudaru sa pješakom ili životinjom

V11Biciklista povređen u sudaru sa drugim biciklistom

V12Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka

V13Biciklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom

V14Biciklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom

V15Biciklista povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V16Biciklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora

V17Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

V18Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara

V19Biciklista povređen u ostalim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V19.0Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V19.1Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V19.2Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V19.3Biciklista (svaki) povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu

V19.4Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V19.5Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V19.6Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V19.8Biciklista (svaki) povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V19.9Biciklista (svaki) povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V20Motociklista povređen u sudaru sa pješakom ili životinjom

V21Motociklista povređen u sudaru sa biciklistom

V22Motociklista povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V23Motociklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom

V24Motociklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom

V25Motociklista povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V26Motociklista povređen u sudaru sa ostalim vozilom bez motora

V27Motociklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

V28Motociklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara

V29Motociklista povređen u ostalim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V29.0Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V29.1Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V29.2Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V29.3Motociklista (svaki) povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu

V29.4Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V29.5Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V29.6Motociklista (nepozant) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V29.8Motociklista (svaki) povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V29.9Motociklista (svaki) povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V30Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pješakom ili životinjom

V31Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom

V32Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V33Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom

V33.5Vozač specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu

V34Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom

V35Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V36Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora

V37Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

V38Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara

V39Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u ostalim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V39.0Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V39.1Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V39.2Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa dragim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V39.3Putnik (svaki) motornog vozila sa tri točka povređen u neoznačencm nesaobraćajnom udesu

V39.4Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V39.5Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V39.6Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V39.8Putnik (svaki) motornog vozila sa tri točka povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V39.9Putnik (svaki) motornog vozila sa tri točka povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V40Putnik automobila povređen u sudaru sa pješakom ili životinjom

V41Putnik automobila povređen u sudaru sa biciklistom

V42Putnik automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V43Putnik automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom

V44Putnik automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom

V45Putnik automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V46Putnik automobila povređen u sudaru sa ostalim vozilom bez motora

V47Putnik automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

V48Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara

V49Putnik automobila povređen u ostalim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V49.0Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V49.1Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V49.2Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobraćajnom udesu

V49.3Putnik automobila (svaki) povređen u neoznačenim nesaobraćajnom udesu

V49.4Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V49.5Putnik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V49.6Putnik automobila (svaki) povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V49.9Putnik automobila (svaki) povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V50Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pješakom ili životinjom

V51Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom

V52Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V53Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom

V54Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom

V55Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V56Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa ostalim vozilom bez motora

V57Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

V58Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara

V59Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u ostalim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V59.0Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobraćajnom udesu

V59.1Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobraćajnom udesu

V59.2Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V59.3Putnik (svaki) kamiona ili dostavnog vozila povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu

V59.4Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V59.5Putnik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u saobraćajnom udesu

V59.6Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V59.8Putnik (svaki) kamiona ili dostavnog vozila povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V59.9Putnik (svaki) kamiona ili dostavnog vozila povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V60Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pješakom ili životinjom

V61Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom

V62Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V63Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom

V64Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom

V65Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V66Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa ostalim vozilom bez motora

V67Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

V68Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara

V69Putnik teškog transportnog vozila povređen u ostalim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V69.0Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilma u nesaobraćajnom udesu

V69.1Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobraćajnom udesu

V69.2Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V69.3Putnik (svaki) teškog transportnog vozila povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu

V69.4Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V69.5Putnik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V69.6Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V69.8Putnik (svaki) teškog transportnog vozila povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V69.9Putnik (svaki) teškog transportnog vozila povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V70Putnik autobusa povređen u sudaru sa pješakom ili životinjom

V71Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklistom

V72Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V73Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom

V74Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom

V75Putnik autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V76Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora

V77Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom

V78Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara

V79Putnik autobusa povređen u ostalim i neoznačenim saobraćajnim udesima

V79.0Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V79.2Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V79.3Putnik autobusa (svaki) povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu

V79.4Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V79.5Putnik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćejnom udesu

V79.6Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V79.8Putnik autobusa (svaki) povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V79.9Putnik autobusa (svaki) povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V80Jahač životinje ili osoba koja se nalazi u kolima koja vuče životinja, povređeni u saobraćajnom udesu

V80.0Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni padom ili guranjem životinje ili vozila koje vuče životinja u udesu bez sudara

V80.1Jahač ili osoba kola se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa pješakom ili životinjom

V80.2Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa biciklistom

V80.3Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka

V80.4Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom, kamionom, teškim transportnim vozilom ili autobusom

V80.5Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim označenim motornim vozilom

V80.6Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi

V80.7Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim vozilom bez motora

V80.8Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetima

V80.9Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u neoznačenom saobraćajnom udesu

V81Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u saobraćajnom udesu

V81.0Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u sudaru sa motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V81.1Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u sudaru sa motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V81.2Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u sudaru sa odronom ili pri udaru odrona

V81.3Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u sudaru sa nekim drugim predmetom

V81.4Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi

V81.5Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen padomuželezničkomvozu iliuvoziluna železničkojpruzi

V81.6Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen padom iz železničkog voza ili iz vozila na železničkoj pruzi

V81.7Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen pri iskakanju voza iz šina bez prethodnog sudara

V81.8Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u drugim označenim železničkim udesima

V81.9Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u neoznačenom železničkom udesu

V82Putnik uličnog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V82.0Putnik uličnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu

V82.1Putnik uličnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom u saobraćajnom udesu

V82.2Putnik uličnog vozila povređen u sudaru sa odronom ili pri sudaru odrona

V82.3Putnik uličnog vozila povređen u sudaru sa drugim predmetom

V82.4Osoba povređena pri ulasku ili izlasku iz uličnog vozila

V82.5Putnik uličnog vozila povređen zog iskakanja iz vozila

V82.6Putnik uličnog vozila povređen zbog ispadanja iz vozila pri sudaru

V82.7Putnik uličnog vozila povređen kod iskakanja vozila iz šina bez prethodnog sudara

V82.8Putnik uličnog vozila povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima

V82.9Putnik uličnog vozila povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu

V83Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u industriji povređen u saobraćajnom udesu

V83.0Vozač specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V83.1Putnik specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V83.2Osoba van ali na specijalnom industrijskom vozilu povređena u saobraćajnom udesu

V83.3Putnik (nepoznat) specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V83.4Osoba povređena pri ulasku u ili iziasku iz specijalnog industrijskog vozila

V83.6Putnik specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu

V83.7Osoba van ali na specijalnom industrijskom vozilu povređena u nesaobraćajnom udesu

V83.9Putnik (nepoznat) specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu

V84Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u poljoprivredi povređen u saobraćajnom udesu

V84.0Vozač specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V84.1Putnik specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V84.2Radiološka intervencija i radioterapija

V84.2Osoba van ali na specijalnom poljoprivrednom vozilu povređena u saobraćajnom udesu

V84.3Putnik (nepoznat) specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu

V84.4Osoba povređena u toku ulaženja u ili izlaženja iz specijalnog poljoprivrednog vozila

V84.5Vozač specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu

V84.6Putnik specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu

V84.7Osoba van ili na specijalnom poljoprivrednom vozilu povređena u nesaobraćajnom udesu

V84.9Putnik (nepoznat) specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu

V85Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu

V85.0Vozač vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu

V85.1Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu

V85.2Osoba van ali na vozilu specijalne konstrukcije povređena u saobraćajnom udesu

V85.3Putnik (nepoznat) vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu

V85.4Osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja iz vozila specijalne konstrukcije

V85.5Vozač vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu

V85.6Putnik u vozilu specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu

V85.7Osoba van ali na vozilu specijalne konstrukcije povređena u nesaobraćajnom udesu

V85.9Putnik (nepoznat) vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu

V86Putnik specijalnog vozila za sve terene ili drugog motornog vozila, namijenjenog prvenstveno za korišćenje van puteva, povređen u saobraćajnom udesu

V86.0Vozač vozila za sve terene ili drugog motornog vozila za korišćenje van puteva povređen u saobraćajnom udesu

V86.1Putnik vozila za sve terene ili drugog motornog vozila za korišćenje van puteva povređen u saobraćajnom udesu

V86.2Osoba van ali na vozilu za sve terene ili drugom motornom vozilu za korišćenje van puteva povređena u saobraćajnom udesu

V86.3Putnik (nepoznat) vozila za sve terene ili drugog motornog vozila za korišćenje van puteva povređen u saobraćajnom udesu

V86.4Osoba povređena u toku ulaženja u ili izlaženja iz vozila za sve terene ili drugog motornog vozila za korišćenje van puteva

V86.5Vozač vozila za sve terene ili drugog motornog vozila za korišćenje van puteva povređen u nesaobraćajnom udesu

V86.6Putnik vozila za sve terene ili drugog motornog vozila za korišćenje van puteva povređen u nesaobraćajnom udesu

V86.7Osoba van ali na vozilu za sve terene ili drugom motornom vozilu za korišćenje van puteva povređena u nesaobraćajnom udesu

V86.9Putnik (nepoznat) vozila za sve terene ili drugog motornog vozila za korišćenje van puteva povređen u nesaobraćajnom udesu

V87Saobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat

V87.0Osoba povređena u sudaru između automobila i motornog vozila sa dva ili tri točka (saobraćaj)

V87.1Osoba povređena u sudaru između drugog motornog vozila i motornog vozila sa dva ili tri točka (saobraćaj)

V87.2Osoba povređena u sudaru između automobila i dostavnog vozila ili kamiona (saobraćaj)

V87.3Osoba povređena u sudaru između automobila i autobusa (saobraćaj)

V87.4Osoba povređena u sudaru između automobila i teškog transportnog vozila (saobraćaj)

V87.5Osoba povređena u sudaru između teškog transportnog vozila i autobusa (saobraćaj)

V87.6Osoba povređena u sudaru između železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi i automobila (saobraćaj)

V87.7Osoba povređena u sudaru između drugih označenih motornih vozila (saobraćaj)

V87.8Osoba povređena u drugim označenim saobraćajnim udesima bez sudara u kojima je učestvovalo motorno vozilo (saobraćaj)

V87.9Osoba povređena u drugim označenim (sudar) (nije sudar) saobraćajnim udesima u kojima je učestvovalo vozilo bez motora (saobraćaj)

V88Nesaobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat

V88.0Osoba povređena u sudaru između automobila i motornog vozila sa dva ili tri točka, nije saobraćaj

V88.1Osoba povređena u sudaru između drugog motornog vozila i motornog vozila sa dva ili tri točka, nije saobraćaj

V88.2Osoba povređena u sudaru između automobila i dostavnog vozila ili kamiona, nije saobraćaj

V88.3Osoba povređena u sudaru između automobila i autobusa, nije saobraćaj

V88.4Osoba povređena u sudaru između automobila i teškog transportnog vozila, nije saobraćaj

V88.5Osoba povređena u sudaru između teškog transportnog vozila i autobusa, nije saobraćaj

V88.6Osoba povređena u sudaru između železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi i automobila, nije saobraćaj

V88.7Osoba povređena u sudaru između drugih označenih motornih vozila, nije saobraćaj

V88.8Osoba povređena u drugim označenim saobraćajnim udesima bez sudara u kojima je učestvovalo motorno vozilo, nije saobraćaj

V88.9Osoba povređena u drugim označenim (sudar) (nije sudar) saobraćajnim udesima u kojima je učestvovalo nemotorno vozilo, nije saobraćaj

V89Udes motornog vozila ili vozila bez motora, tip vozila neoznačen

V89.0Osoba povređena u udesu neoznačenog motornog vozila , nije saobraćaj

V89.1Osoba povređena u udesu neoznačenog nemotornog vozila, nije saobraćaj

V89.2Osoba povređena u udesu neoznačenog motornog vozila, saobraćaj

V89.3Osoba povređena u udesu neoznačenog nemotornog vozila, saobraćaj

V89.9Osoba povređena u udesu neoznačenog vozila

V90Udes plovila koji je izazvano davljenje i potapanje

V91Udes plovila koji je izazvano druge povrede

V92Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa plovila

V93Udes na palubi plovila bez udesa plovila koji nije izazvalo davljenje i potapanje

V94Ostali i neoznačeni udesi pri transportu na vodi

V95Udes letilice sa motorom koji je izazvao povredu putnika

V95.0Udes helikoptera koji je izazvao povredu putnika

V95.1Udes ultralake, mikrolake jedrilice ili jedrilice sa motorom koje je izazvao povredu putnika

V95.2Udes ostalih privatnih letilica sa fiksiranim krilima koje je izazvao povredu putnika

V95.3Udes komercijalne letilice sa fiksiranim krilima koja je izazvao povredu putnika

V95.4Udes vasionske letilice koja je izazvao povredu putnika

V95.8Drugi udesi u vazduhu koji je izazvao povredu putnika

V95.9Udesi neoznačene letilice koja je izazvao povredu putnika

V96Udes letilice bez motora koja je izazvao povredu putnika

V96.0Udes balona koji je izazvao povredu putnika

V96.1Udes vučene jedrilice koja je izazvala povredu putnika

V96.2Udes jedrilice (bez motora) koja je izazvala povredu putnika

V96.8Drugi udesi letilica bez motora koji su izazvali povredu putnika

V96.9Udes neoznačene letilica koja je izazvala povredu putnika

V97Ostali označeni udesi u vazdušnom saobraćaju

V97.0Putnik letilice povređen u nekom drugom označenom vazdušnom udesu

V97.1Osoba povređena u toku ukrcavanja ili iskrcavanja iz letilice

V97.2Padobranac povređen u vazdušnom transportu

V97.3Osoba povređena na zemlji u udesu vazdušnog saobraćaja

V97.8Drugi udesi u vazdušnom saobraćaju

V98Ostali označeni saobraćajni udesi

V99Saobraćajni udes, neoznačen

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: