Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

U04Jaki akutni respiratorni sindrom (SARS) - Syndroma systematis respiratorii acuta

U04.9Jaki akutni respiratorni sindrom (SARS), neoznačen - Syndroma systematis respiratorii acuta non specificata

U81.9Uzročnik otporan na antibiotike, neoznačen - Agentes resistentes ad antibiotica non specificata

U83Uzročnik otporan na antineoplastične lekove - Agentes resistentes ad remedia antineoplastica

U82.0Uzročnik otporan na antiparazitne lekove - Agentes resistentes ad remedia antiparasita alia

U80Uzročnik otporan na betalaktoza antibiotike - Agentes resistentes ad betalactam antibiotica

U81Uzročnik otporan na druge antibiotike - Agentes resistentes ad alia antibiotica affinita

U80.2Uzročnik otporan na druge betalaktoza antibiotike - Agentes resistentes ad betalactam antibiotica alia

U89Uzročnik otporan na druge nespecifične antibiotike - Agentes resistentes ad antibiotica alia, non specificata

U81.8Uzročnik otporan na druge pojedine označene antibiotike - Agentes resistentes ad antibiotica singularia specificata, alia

U89.8Uzročnik otporan na drugi određeni antibiotik - Agentes resistentes ad antibiotica alia, specificata

U81.2Uzročnik otporan na hinolone - Agentes resistentes ad chinolona

U80.1Uzročnik otporan na meticilin - Agentes resistentes ad metacillina

U81.7Uzročnik otporan na mnogostruke antibiotike - Agentes resistentes ad antibiotica multiplex

U89.9Uzročnik otporan na neodređeni antibiotik - Agentes resistentes ad antibiotica non specificata

U82Uzročnik otporan na ostale antimirobne lekove - Agentes resistentes ad remedia antimicrobiae alia

U80.3Uzročnik otporan na proširen spektar betalaktoza antibiotika - Agentes resistantes ad betalactam antibiotica, spectrum extensivum

U81.1Uzročnik otporan na srodne (vankomicinu) antibiotike - Agentes resistentes ad vancomycina et antibiotica affinita alia

U81.0Uzročnik otporan na vankomicin - Agentes resistentes ad vancomycina

U88Uzročnik otporan na višestruke antibiotike - Agentes resistentes ad antibiotoca multiplicia

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: