Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

T51.22-propanol - 2-propanolum

T74.1Fizička zloupotreba - Abusus physicus

T74.3Psihološka zloupotreba - Abusus psychologicus

T74.2Seksualna zloupotreba - Abusus sexualis

T54.2Nagrizajuće kiseline i kiselinama slične supstance - Acida corrosiva et substantiae acidis similes

T51.0Alkohol - Aethanolum

T78.2Anafilaktički šok, neoznačen - Afflictus (shock) anaphylacticus non specificatus

T88.6Anafilaktički šok uzrokovan nepovoljnim dejstvom pravilno primijenjenog leka ili preparata - Afflictus (shock) anaphylacticus propter effectum adversum remedii sive medicamenti correcti exacte applicati

T78.0Anafilaktički šok izazvan nepovoljnom reakcijom na hranu - Afflictus (shock) anaphylacticus propter reactionem in alimentum adversam

T80.5Anaf Anafilaktički šok izazvan serumom - Afflictus (shock) anaphylacticus propter serum

T81.1Šok za vreme ili posle medicinske intervencije - Afflictus (shock) per sive post proceduram

T88.2Šok uzrokovan anestezijom - Afflictus (shock) propter anaesthesiam

T79.4Šok uzrokovan povredom - Afflictus (shock) traumaticus

T54.3Nagrizajuće baze i bazama slične supstance - Alkalia corrosiva et substantiae alkaliis similes

T78.4Alergija, neoznačena - Allergia non specificata

T05.6Traumatska amputacija ruku i nogu u bilo kojoj kombinaciji - Amputatio extremitatum superiorum et inferiorum ullius combinationis traumatica

T05.3Traumatska amputacija oba stopala - Amputatio pedis utriusque traumatica

T13.6Traumatska amputacija neoznačenog predela noge - Amputatio traumatica extremitatis inferioris, regionis non specificatae

T11.6Traumatska amputacija u neoznačenom predelu ruke - Amputatio traumatica extremitatis superioris, regionis non specificatae

T05Traumatska amputacija više predela tela - Amputatio traumatica regionum corporis multiplicium

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: