Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

T06.5Povreda unutargrudnih, unutartrbušnih i karličnih organa - Laesiones organorum intrathoracalium, intraabdominalium et pelvicorum

T06.8Druge označene povrede više predela tela - Laesiones regionum corporis multiplicium aliae, specificatae

T07Višestruke neoznačene povrede - Laesiones mutiplices non specificatae

T08Prelom kičme, neoznačenog dela - Fractura columnae vertebralis, partis non specificatae

T08.0Zatvoren prelom kičme - Fractura non aperta

T08.1Otvoren prelom kičme - Fractura aperta

T09Ostale povrede kičme i trupa, neoznačenog dela - Laesiones columnae vertebralis et trunci aliae, partis non specificatae

T09.0Površinska povreda trupa u neoznačenom predelu - Laesio superficialis trunci, regionis non specificatae

T09.1Otvorena rana trupa u neoznačenom predelu - Vulnus apertum trunci, regionis non specificatae

T09.2Iščašenja, uganuća i istegnuća neoznačenog zgloba i veze trupa - Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamenti trunci non specificati

T09.3Povreda u neoznačenom predelu kičmene moždine - Laesio medullae spinalis, regionis non specificatae

T09.4Povreda neozačenog živca, korena kičmenog živca i spleta živaca trupa - Laesio nejrvi rimi i no-ko tanogsistemai vezivnogtk trunci non specificati

T09.5Povreda neoznačenog mišića i tetive trupa - Laesio musculi et tendinis trunci non specificati

T09.6Traumatska amputacija trupa u neoznačenom predelu - Amputatio trunci traumatica regionis non specificatae

T09.8Druge označene povrede u neoznačenom predelu trupa - Laesiones trunci specificatae aliae, regionis non specificatae

T09.9Neoznačena povreda u neoznačenom predelu trupa - Laesio trunci non specificata, regionis non specificatae

T10Prelom u neoznačenom predelu ruke - Fractura extremitatis superioris, regionis non specificatae

T10.0Zatvoren prelom ruke - Fractura non aperta

T10.1Otvoren prelom ruke - Fractura aperta

T11Ostale povrede u neoznačenom predelu ruke - Laesiones extremitatis superioris regionis non specificatae, aliae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: