Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

T02.3Prelomi više predela jedne noge - Fracturae unius extremitatis inferioris regionum multiplicium

T02.4Prelomi više delova obe ruke - Fracturae utriusque extremitatis superioris partium multiplicium

T02.5Prelomi više delova obe noge - Fracturae utriusque extremitatis inferioris partium multiplicium

T02.6Prelomi više delova ruke i noge - Fracturae partium extremitatis superioris et inferioris multiplicium

T02.7Prelomi grudnog koša, slabinskog predela, karlice i ekstremiteta - Fracturae thoracis, regionis lumbalis, pelvis et extremitatum

T02.8Prelomi drugih kombinacija delova tela - Fracturae combinationum partium corporis aliarum

T02.9Višestruki prelomi, neoznačeni - Fracturae multiplices non specificatae

T03Iščašenja, uganuća i istegnuća u više delova tela - Luxationes, distorsiones et distensiones regionum corporis multiplicium

T03.0Iščašenja, uganuća i istegnuća glave i vrata - Luxationes, distorsiones et distenisiones capitis et colli

T03.1Iščašenja, uganuća i istegnuća grudnog koša, slabinskog predela i karlice - Luxationes, distorsiones et distenisiones thoracis, regionis lumbalis et pelvis

T03.2Iščašenja, uganuća i istegnuća više predela ruke - Luxationes, distorsiones et distensiones regionum extremitatis superioris multiplicium

T03.3Iščašenja, uganuća i istegnuća u više predela noge - Luxationes, distorsiones et distensiones regionum extremitatis inferioris multiplicium

T03.4Iščašenja, uganuća i istegnuća više predela ruke i noge - Luxationes, distorsiones et distensiones regionum extremitatis superioris et inferioris multiplicium

T03.8Iščašenja, uganuća i istegnuća drugih kombinacija delova tela - Luxationes, distorsiones et distensiones combinationum partium corporis aliarum

T03.9Višestruka iščašenja, uganuća i istegnuća, neoznačena - Luxationes, distorsiones et distensiones multiplices non specificatae

T04Smrskanost više predela tela - Conquassatio regionum corporis multiplicium

T04.0Smrskanost glave i vrata - Conquassatio capitis et colli

T04.1Smrskanost grudnog koša, trbuha, slabinskog predela i karlice - Conquassatio thoracis, abdominis, regionis lumbalis et pelvis

T04.2Smrskanost u više predela ruke - Conquassatio regionum extremitatis superioris multiplicium

T04.3Smrskanost u više predela noge - Conquassatio regionum extremitatis inferioris multiplicium

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: