Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

S34.1Druga povreda slabinskag dela kičmene moždine - Laesio medullae spinalis lumbalis alia

S24.1Druge neoznačene povrede grudnog dela kičmene moždine - Laesiones medullae spinalis partis thoracalis aliae, non specificatae

S14.1Druge neoznačene povrede vratnog dela kičmene moždine - Laesiones medullae spinalis cervicalis aliae, non specificatae

S20.1Druge neoznačene površinske povrede dojke - Laesiones mammae superficiales aliae, non specificatae

S10.1Druge neoznačene površinske povrede grla - Laesiones iuguli superfaciales aliae, non specificatae

S69.8Druge označene povreda ručja i šake - Laesiones carpi et manus aliae, specificatae

S09.8Druge označene povrede glave - Laesiones capitis aliae, specificatae

S29.8Druge označene povrede grudnog koša - Laesiones thoracis aliae, non specificatae

S79.8Druge označene povrede kuka i butine - Laesiones coxae et femoris aliae, specificatae

S59.8Druge označene povrede podlaktice - Laesiones antebracchii aliae, specificatae

S89.8Druge označene povrede potkolenice - Laesiones cruris aliae, specificatae

S39.8Druge označene povrede trbuha, slabine i karlice - Laesiones abdominis, lumbi et pelvis aliae, specificatae

S49.8Druge označene povrede u predelu ramena i nadlaktice - Laesiones regionis deltoideae et bracchii aliae specificatae

S19.8Druge označene povrede vrata - Laesiones colli aliae, specificatae

S05.8Druge povede oka i očne duplje - Traumata oculi et orbitae alia

S27.3Druge povrede pluća - Laesiones pulmonis aliae

S26.8Druge povrede srca - Laesiones cordis aliae

S06.8Druge povrede unutar lobanje - Laesiones intracraniales aliae

S00.2Druge površinske povrede kapka oka i okoline oka - Laesiones palpebrae et regionis perioculares superfacialis, aliae

S70.8Druge površinske povrede kuka i butine - Laesiones coxae et femoris superficiales aliae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: