Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

S58Traumatska amputacija podlaktice - Amputatio antebracchii traumatica

S78.0Traumatska amputacija zgloba kuka - Amputatio articuli coxae traumatica

S48.0Traumatska amputacija zgloba ramena - Amputatio articuli humeroscapularis traumatica

S08.1Odsijecanje uva - Amputatio auris traumatica

S68Traumatska amputacija ručja i šake - Amputatio carpi et manus traumatica

S68.9Traumatska amputacija ručja i šake u neoznačenom predelu - Amputatio carpi et manus traumatica, regionis non specificatae

S78.9Traumatska amputacija kuka i butine u neoznačenom predelu - Amputatio coxae et femoris traumatica, regionis non specificatae

S88Traumatska amputacija potkolenice - Amputatio cruris traumatica

S88.1Traumatska amputacija potkolenice - Amputatio cruris traumatica

S88.9Traumatska amputacija potkolenice u neoznačenom predelu - Amputatio cruris traumatica, regionis non specificatae

S68.1Traumatska amputacija drugog prsta (potpuno) (delimično) - Amputatio digiti alterius (completa) (partialis) traumatica

S98.1Traumatska amputacija jednog prsta stopala - Amputatio digiti pedis singularis traumatica

S68.2Traumatska amputacija više prstiju (potpuno) (delimično) - Amputatio digitorum multiplicium (completa) (partialis) traumatica

S98.2Traumatska amputacija više prstiju stopala - Amputatio digitorum pedis multiplicium traumatica

S78.1Traumatska amputacija butine - Amputatio femoris traumatica

S88.0Traumatska amputacija u predelu kolena - Amputatio genus traumatica

S48.9Traumatsaka amputacija neoznačenog dela ramena i nadlaktice - Amputatio humeri et bracchii traumatica, regionis non specificatae

S68.4Traumatska amputacija šake u predelu ručnog zgloba - Amputatio manus in regione carpi traumatica

S08Traumatska amputacija dela glave - Amputatio partis capitis traumatica

S08.9Odsijecanje neoznačenog dela glave - Amputatio partis capitis traumatica non specificatae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: