Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

S04.1Povreda nerva pokretača oka - Laesio nervi oculomotorii

S04.2Povreda nerva podizača kapka - Laesio nervi trochlearis

S04.3Povreda trokrakog nerva - Laesio nervi trigemini

S04.4Povreda nerva odmicača - Laesio nervi abducentis

S04.5Povreda nerva lica - Laesio nervi facialis

S04.6Povreda nerva za sluh - Laesio nervi acustici

S04.7Povreda pomoćnog nerva - Laesio nervi accessorii

S04.8Povreda drugih kranijalnih nerava - Laesio nervorum cranialium aliorum

S04.9Povreda neoznačenog kranijalnog nerva - Laesio nervi cranialis non specificati

S05Povreda oka i očne duplje - Laesio oculi et orbitae

S05.0Povreda vežnjače i oderotina rožnjače bez stranog tela - Laesio conjunctivae et abrasio corneae sine corpore alieno

S05.1Nagnječenje jabučice oka i tkiva očne duplje - Contusio bulbi oculi et telae orbitalis

S05.2Razderotina i rascjep oka sa ispadom ili gubitkom tkiva u oku - Laceratio et ruptura oculi cum prolapsu sive amissione textus intraocularis

S05.3Razderotina oka bez ispada ili gubitka tkiva u oku - Laceratio oculi sine prolapsu sive amissione textus intraocularis

S05.4Prodorna rana duplje oka sa ili bez stranog tela - Vulnus penetrans orbitae cum sive sine corpore alieno

S05.5Prodorna rana jabučice oka sa stranim telom - Vulnus penetrans bulbi oculi cum corpore alieno

S05.6Prodorna rana jabučice oka bez stranog tela - Vulnus penetrans bulbi oculi sine corpore alieno

S05.7Nasilno istrgnuće oka - Avulsio oculi

S05.8Druge povede oka i očne duplje - Traumata oculi et orbitae alia

S05.9Povreda oka i očne duplje, neoznačena - Laesio oculi et orbitae non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: