Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

R19.0Oteklina u trbuhu i karlici - Intumescentia intraabdominalis et pelvica

R19.1Nenormalni krkori creva - Rhonchi intestinales abnormales

R19.2Vidljivo zmijoliko pokretanje creva - Peristalsis visibilis

R19.3Zategnutost trbuha - Rigiditas abdominalis

R19.4Disfunkcija creva - Dysfunctio intestinalis

R19.5Druge nenormalnosti pražnjenja creva - Abnormalitates alvi aliae

R19.6Smrdljiva stolica - Halitosis

R19.8Drugi označeni simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha - Symptomata et signa systematis digestivi et abdominis alia, specificata

R20Poremećaji osjetljivosti kože - Disordines sensibilitatis cutis

R20.0Neosjetljivost kože - Anaesthesia cutis

R20.1Smanjena osjetljivost kože - Hypoaesthesia cutis

R20.2Poremećaj osjećaja kože - Paraesthesia cutis

R20.3Pojačana osjetljivost kože - Hyperaesthesia cutis

R20.8Drugi i neoznačeni poremećaji osjetljivosti kože - Disordines sensibilitatis cutis aliae et non specificatae

R21Koprivnjača i drugi osip kože - Urticaria et exanthemata cutis alia

R22Oteklina kože i potkožnog tkiva - Intumescentia cutis et subcutis

R22.0Oteklina kože i potkožnog tkiva glave - Intumescentia (Tumefactio) cutis et subcutis capitis

R22.1Oteklina kože i potkožnog tkiva vrata - Intumescentia cutis et subcutis colli

R22.2Oteklina kože i potkožnog tkiva trupa - Intumescentia cutis et subcutis trunci

R22.3Oteklina kože i potkožnog tkiva ruke - Intumescentia cutis et subcutis extremitatis superioris

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: