Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

Q10.4Absencija i agenezija suznog aparata - Absentia et agenesia apparatus lacrimalis

Q60.2Agenezija bubrega, neoznačena - Agenesia renis non specificata

Q51.5Agenezija i aplazija grlića materice - Agenesia sive aplasia cervicis uteri

Q51.0Agenezija i aplazija materice - Agenesia et aplasia uteri

Q55.0Agenezija i aplazija sjemenika - Agenesia et aplasia testis

Q33.3Agenezija pluća - Agenesis pulmonis

Q45.0Agenezija, aplazija i hipoplazija gušterače - Agenesia, aplasia et hypoplasia pancreatis

Q44.0Agenezija, aplazija i hipoplazija žučne kesice - Agenesia, aplasia et hypoplasia vesicae felleae

Q77.0Ahondrogeneza - Achondrogenesis

Q77.4Ahondroplazija - Achondroplasia

Q34.0Anomalija plućne maramice - Anomalia pleurae

Q97.9Anomalija polnog hromosoma, ženski fenotip, neoznačena - Anomalia chromosomatis sexualis, phaenotypus femininus non specificata

Q98.9Anomalija polnog hromozoma, muški fenotip, neoznačena - Anomalia chromosomatis sexualis, phaenotypus masculinus non specificata

Q26.4Anomalija povezanosti vena pluća, neoznačena - Anomalia connectiae venarum pulmonalium non specificata

Q26.5Anomalija povezanosti vene porte - Anomalia connectiae venae portae

Q45.1Anularna gušterača - Pancreas annulare

Q21.4Aortno-pulmonalni defekt - Defectus aortopulmonalis

Q04.1Arhinencefalija - Arhinencephalia

Q67.0Asimetrija lica - Asymmetria faciei

Q39.0Atrezija jednjaka bez fistule - Atresia oesophagi sine fistula

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: