Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

Q14Urođene malformacije zadnjeg očnog segmenta - Malformationes segmenti oculi posterioris congenitae

Q14.0Urođena malformacija staklastog tela - Malformatio corporis vitrei congenitalis

Q14.1Urođenamalformacijamrežnjače - Malformatio retinae congenitalis

Q14.2Urođena malformacija diskusa vidnog živca - Malformatio disci nervi optici congenitalis

Q14.3Urođena malformacija sudovnjače - Malformatio chorioideae congenitalis

Q14.8Druge urođene malformacije zadnjeg očnog segmenta - Malformationes segmenti oculi posterioris congenitae aliae

Q14.9Urođena malformacija zadnjeg očnog segmenta, neoznačena - Malformatio segmenti oculi posterioris congenita non specificata

Q15Ostale urođene malformacije oka - Malformationes oculi congenitae aliae

Q15.0Urođeni glaukom - Glaucoma congenitum

Q15.8Druge označene urođene malformacije oka - Malformationes oculi congenitae aliae

Q15.9Urođena malformacija oka, neoznačena - Malformatio oculi congenita non specificata

Q16Urođene malformacije uva sa slabljenjem sluha - Malformationes auris cum hypacusi congenita

Q16.0Nedostatak ušne školjke - Agenesia auriculae auris

Q16.1Nedostatak, atrezija i suženje spoljnjeg kanala uva - Agenesia, atresia et strictura meatus acustici externi

Q16.2Nedostatak Eustahijeve tube - Agenesia tubae auditivae (Eustachii)

Q16.3Urođena malformacija koščica uva - Malformatio ossiculorum auditivorum congenita

Q16.4Druge urođene malformacija srednjeg uva - Malformationes auris mediae congenitae aliae

Q16.5Urođena malformacija srednjeg uva - Malformatio auris internae congenita

Q16.9Urođena malformacija uva sa oslabljenim sluhom, neoznačena - Malformatio auris cum hypacusi congenita non specificata

Q17Ostale urođene malformacije uva - Malformationes auris congenitae aliae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: