Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

Q11.1Drugi nedostatak oka - Anophthalmus alius

Q11.2Urođeno malo oko - Microphthalmus

Q11.3Veliko oko - Macrophthalmus

Q12Urođene malformacije sočiva oka - Malformationes lentis oculi congenitales

Q12.0Urođena katarakta - Cataracta congenitalis

Q12.1Urođena dislokacija sočiva oka - Dislocatio lentis congenita

Q12.2Urođeni nedostatak dela kristalnog sočiva oka - Coloboma lentis

Q12.3Urođeni nedostatak sočiva oka - Aphakia congenita

Q12.4Loptasto sočivo oka - Sphaerophakia

Q12.8Druge urođene malformacije sočiva oka - Malformationes lentis congenitae aliae

Q12.9Urođena malformacija sočiva oka, neoznačena - Malformatio lentis congenitalis non specificata

Q13Urođenemalformacije prednjeg očnog segmenta - Malformationes segmenti oculi anterioris congenitae

Q13.0Urođeni nedostatak dela dužice - Coloboma iridis

Q13.1Nedostatak dužice - Absentia iridis

Q13.2Druge urođene malformacije dužice - Malformationes iridis congenitae aliae

Q13.3Urođena malformacija rožnjače - Opacitas corneae congenita

Q13.4Druge urođene malformacije rožnjače - Malformationes corneae congenitae aliae

Q13.5Plava beonjača - Sclera caerulea

Q13.8Druge urođene malformacije prednjeg očnog segmenta - Malformationes segmenti oculi anterioris congenitae aliae

Q13.9Urođenamalformacija prednjeg očnog segmenta, neoznačena - Malformatio segmenti oculi anterioris congenita non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: