Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

Q97.2Mozaicizam, linija sa različitim brojem X hromosoma - Mosaicismus linea cum numero X chromosomatum vario

Q97.3žena sa kariotipom 46, XY - Femina cum 46, XY

Q97.8Druge označene anomalije polnog hromosoma, ženski fenotip - Anomaliae chromosomatis sexualis, phaenotypus femininus aliae, specificatae

Q97.9Anomalija polnog hromosoma, ženski fenotip, neoznačena - Anomalia chromosomatis sexualis, phaenotypus femininus non specificata

Q98Ostale anomalije polnog hromosoma, muški fenotip - Anomaliae chromosmatis sexualis aliae, phaenotypus masculinus

Q98.0Sindrom Klinefelter, kariotip 47, XXY - Syndroma Klinefelter, 47, XXY

Q98.1Sindrom Klinefelter, muškarac sa brojem X hromosoma većim od dva - Nema Prevoda

Q98.2Sindrom Klinefelter, muškarac sa 46, XX kariotipom - Syndroma Klinefelter, 46, XX karyotypo

Q98.3Drugi muškarac sa kariotipom 46, XX - Mas cum 46, XX karyotypo alius

Q98.4Sindrom Klinefelter, neoznačen - Syndroma Klinefelter non specificata

Q98.5Kariotip 47, XYY - Karyotypus 47, XYY

Q98.6Muškarac sa strukturnom anomalijom polnog hromozoma - Mas cum anomalia structurali chromosomatis sexualis

Q98.7Muškaras sa mozaicizmom polnog hromozoma - Mas cum mosaicismo chromosomatis sexualis

Q98.8Druge označene anomalije polnog hromozoma,muški fenotip - Anomaliae chromosmatis sexualis, phaenotypus masculinus, aliae, specificatae

Q98.9Anomalija polnog hromozoma, muški fenotip, neoznačena - Anomalia chromosomatis sexualis, phaenotypus masculinus non specificata

Q99Ostale hromozomske anomalije - Anomaliae chromosomaticae aliae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: