Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

Q06.2Rascijepljenost kičmene moždine - Diastematomyelia

Q06.3Druge urođene malformacije kičmene moždine - Malformationes caudae equinae congenitae

Q06.4Postojanje tečnosti u kičmenoj moždini - Hydromyelia

Q06.8Druge urođene označene malformacije kičmene moždine - Malformationes medullae spinalis congenitae aliae specificatae

Q06.9Urođena malformacija kičmene moždine, neoznačena - Malformatio medullae spinalis congenita non specificata

Q07Ostale urođene malformacije nervnog sistema - Malformationes systematis nervosi congenitae aliae

Q07.0Sindrom Arnold-Chiari - Syndroma Arnold-Chiari

Q07.8Druge označene urođene malformacije nervnog sistema - Malformationes systematis nervosi congenitae aliae, specificatae

Q07.9Urođena malformacija nervnog sistema, neoznačena - Malformatio systematis nervosi congenita non specificata

Q10Urođene malformacije kapka, suznog aparata i očne duplje - Malformationes palpebrae, apparatus lacrimalis et orbitae congenitae

Q10.0Urođena spuštenost kapka oka - Ptosis palpebrae congenita

Q10.1Urođena izvrnutost kapka - Ectropium congenitum

Q10.2Urođena uvrnutost kapka - Entropium congenitum

Q10.3Druge urođene malformacije kapka oka - Malformationes palpebrae congenitae aliae

Q10.4Absencija i agenezija suznog aparata - Absentia et agenesia apparatus lacrimalis

Q10.5Urođena stenoza i striktura suznog kanala - Stenosis et strictura ductus lacrimalis congenitalis

Q10.6Druge urođene malformacije suznog kanala - Malformationes ductus lacrimalis aliae

Q10.7Urođena malformacija očne duplje - Malformatio orbitae congenitalis

Q11Nedostatak oka, malo i preveliko oko - Anophthalmus, microphthalmus et macrophthalmus

Q11.0Cistično oko - Oculus cysticus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: