Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

Q04.3Druge deformacije sa nedovoljnim razvojem mozga - Deformationes cum reductione cerebri aliae

Q04.4Displazija očnih pregrada - Dysplasia septi optici

Q04.5Urođeno velik mozak - Megalocephalia

Q04.6Urođena cista mozga - Cystis cerebri congenita

Q04.8Druge označene urođene malformacije mozga - Malformationes cerebri congenitae aliae, specificatae

Q04.9Urođena malformacija mozga, neoznačena - Malformatio cerebri congenita non specificata

Q05Rascjep kičmenog stuba - Spina bifida

Q05.0Rascjep vratnog dela kičmenog stuba sa hidrocefalusom - Spina bifida cervicalis hydrocephalica

Q05.1Rascjep grudnog dela kičmenog stuba sa hidrocefalusom - Spina bifida thoracica hydrocephalica

Q05.2Rascjep slabinskog dela kičmenog stuba sa hidrocefalusom - Spina bifida lumbalis hydrocephalica

Q05.3Rascjep krsnog dela kičmenog stuba sa hidrocefalusom - Spina bifida sacralis hydrocephalica

Q05.4Rascjep kičmenog stuba sa hidrocefalusom, neoznačen - Spina bifida hydrocephalica non specificata

Q05.5Rascjep vratnog dela kičmenog stuba bez hidrocefalusa - Spina bifida cervicalis non hidrocephalica

Q05.6Rascjep grudnog dela kičmenog stuba bez hidrocefalusa - Spina bifida thoracica non hidrocephalica

Q05.7Rascjep slabinskog dela kičmenog stuba bez hidrocefalusa - Spina bifida lumbalis non hidrocephalica

Q05.8Rascjep krsnog dela kičmenog stuba bez hidrocefalusa - Spina bifida sacralis non hidrocephalica

Q05.9Rascjep kičmenog stuba, neoznačen - Spina bifida non specificata

Q06Ostale urođene anomalije kičmene moždine - Malformationes medullae spinalis congenitae aliae

Q06.0Urođen nedostatak kičmene moždine - Amyelia

Q06.1Hipoplazija i displazija kičmene moždine - Hypoplasia et dysplasia medullae spinalis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: