Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

P02.1Drugi oblici odlubljivanja posteljice i krvarenja sa posledicama po plod i novorođenče - Ablationes placentae et haemorrhagiae, cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P02.2Druge i neoznačene morfološke i funkcionalne abnormalnosti placente sa posledicama po plod i novorođenče - Abnormalitates morphologicae et functionales placentae aliae non specificatae cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.8Druge nenormalnosti vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče - Abnormitates membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P02.9Nenormalnosti vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačene - Abnormitates membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum non specificatae

P55.1ABO-izoimunizacija ploda i novorođenčeta - ABO-isoimmunisatio fetus et neonati

P50.0Gubitak krvi ploda iz prethodnih sudova - Amissio sanguinis fetus ex vasis praeviis

P61.4Druga urođena malokrvnost - Anaemia congenita alia

P61.3Urođena malokrvnost ploda posle gubitka krvi - Anaemia fetus posthaemorrhagica congenita

P61.2Malokrvnost nedonoščeta - Anaemia praematuri

P04.0Anestezija i analgezijamajke u trudnoći i porođaju sa posledicama po plod i novorođenče - Anaesthesia et analgesia matris in graviditate et partu cum sequelis ad fetum et neonatum

P22Težak poremećaj disanja novorođenčeta - Angor (disterss) neonati respiratorius

P22.8Drugi težak poremećaj disanja novorođenčeta - Angor neonati respiratorius alius

P22.9Težak poremećaj disanja novorođenčeta, neoznačen - Angor neonati respiratorius non specificatus

P28.4Druga apnea novorođenčeta - Apnoea neonati alia

P28.3Primarna apnea novorođenčeta - Apnoea neonati primaria

P21Gušenje novorođenčeta izazvano nedostatkom kiseonika - Asphyxia neonatalis

P21.9Gušenje novorođenčeta, neoznačeno - Asphyxia neonati non specificata

P24.1Novorođenčetovo udisanje amnionske tečnosti i sluzi - Aspiratio amnii et muci neonatalis

P24.3Novorođenčetovo udisanje mleka i povraćene tek progutane hrane - Aspiratio lactis et alimenti regurgitati neonatalis

P24.0Novorođenčetovo udisanje mekonijuma - Aspiratio meconii neonatalis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: