Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

P11.9Povreda centralnog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena - Laesio systematis nervosi centralis neonati propter trauma per partum non specificata

P12Povrede poglavine novorođenčeta u toku porođaja - Laesiones capillitii neonati propter trauma per partum

P12.0Hematom glave novorođenčeta usled porođajne povrede - Cephalohaematoma neonati propter trauma per partum

P12.1Naduv poglavine novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Oedema capillitii neonati propter trauma per partum

P12.2Krvarenje mekih tkiva krova lobanje novorođenčeta uzrokovano porođajnom povredom - Haemorrhagia subaponeurotica epicranialis neonati propter trauma per partum

P12.3Modrica poglavine novorođenčeta usled porođajne povrede - Ecchymosis capillitii neonati propter trauma per partum

P12.4Povreda poglavine novorođenčeta monitoring-sistemom - Laesio capillitii neonati propter trauma monitoring - systemate

P12.8Druge porođajne povrede poglavine novorođenčeta - Laesiones capillitii neonati propter trauma per partum aliae

P12.9Porođajna povreda poglavine novorođenčeta neoznačena - Laesio capillitii neonati propter trauma per partum non specificata

P13Povreda kostiju novorođenčeta u toku porođaja - Laesio sceletalis neonati propter trauma per partum

P13.0Prelom lobanje novorođenčeta u toku porođaja - Fractura cranii neonati per partum

P13.1Druge povrede lobanje novorođenčeta u toku porođaja - Laesiones cranii neonati propter trauma per partum aliae

P13.2Povreda butne kosti novorođenčeta u toku porođaja - Laesio femoris neonati propter trauma per partum

P13.3Povreda drugih dugih kostiju novorođenčeta u toku porođaja - Laesio ossium longorum neonati propter trauma per partum aliorum

P13.4Prelom ključne kosti novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Fractura claviculae neonati propter trauma per partum

P13.8Povrede drugih delova skeleta novorođenčeta u toku porođaja - Laesiones sceletales neonati propter trauma per partum aliae

P13.9Povreda skeleta novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena - Laesio sceleti neonati propter trauma per partum non specificata

P14Povrede perifernog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja - Laesiones systematis nervosi peripherici neonati propter trauma per partum

P14.0Erbova paraliza novorođenčeta u toku porođaja - Paralysis Erb neonati per partum

P14.1Klumpkeova paraliza novorođenčeta u toku porođaja - Paralysis Klumpke neonati per partum

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: