Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

P07.3Drugi prevremeni porođaj - Partus praetemporarius alius

P08Poremećaji koji se odnose na dugo trajanje trudnoće i veliku težinu novorođenčeta - Disordines propter gestationem prolongatam et pondus neonati magnum

P08.0Preveliko novorođenče - Neonatus permagnus

P08.1Druga novoređenčad preteška za gestacionu starost - Neonati ad tempus gestationale magni ponderis alii

P08.2Novorođenče rođeno posle termina porođaja bez velikem porođajne težine - Infants post terminum cum pondere partuali parvo natus

P10Unutarlobanjska razderotina i krvarenje novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Laceratio et haemorrhagia intracranialis neonati propter trauma per partum

P10.0Krvarenje pod tvrdu moždanicu novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Haemorrhagia subduralis neonati propter trauma per partum

P10.1Moždano krvarenje novorođenčeta usled porođajne povrede - Haemorrhagia cerebralis neonati propter trauma per partum

P10.2Krvarenje u komore mozga novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Haemorrhagia intraventricularis neonati propter trauma per partum

P10.3Krvarenje pod mrežastu moždanicu novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Haemorrhagia subarachnoidalis neonati propter trauma per partum

P10.4Laceracija šatora malog mozga novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Laceratio tentorii cerebelli neonati propter trauma per partum

P10.8Druge laceracije i krvarenja u lobanji novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Lacerationes et haemorrhagiae intracraniales neonati propter trauma per partum

P10.9Laceracija i krvarenje u lobanji novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja, neoznačena - Laceratio et haemorrhagia intracranialis neonatinon specificata propter trauma per partum

P11Ostale povrede centralnog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja - Laesiones systematis nervosi centralis neonati per partum aliae

P11.0Otok mozga novorođenčeta usled porođajne povrede - Oedema cerebri neonati propter trauma per partum

P11.1Drugo označeno oštećenje mozga novorođenčeta zbog povrede u toku porođaja - Laesio cerebri neonati propter trauma per partum specificata, alia

P11.2Neoznačeno oštećenje mozga novorođenčeta u toku porođaja - Laesio cerebralis neonati propter trauma per partum non specificata

P11.3Povreda facijalnog nerva novorođenčeta u toku porođaja - Laesio nervi facialis neonati propter trauma per partum

P11.4Povreda drugih kranijalnih nerava novorođenčeta u toku porođaja - Laesio traumatica nervorum cranialium neonati per partum aliorum

P11.5Povreda kičme i kičmene moždine novorođenčeta u toku porođaja - Laesio spinalis et medullae spinalis neonati propter trauma per partum

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: