Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

P03.6Nenormalne kontrakcije materice sa posledicama po plod i novorođenče - Contractiones uteri abnormales cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.8Druge označene komplikacije porođaja sa posledicama po plod i novorođenče - Complicationes partus cum sequelis ad fetum et neonatum aliae, specificatae

P03.9Komplikacija porođaja sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačena - Complicatio partus, cum sequelis ad fetum et neonatum non specificata

P04Štetne materije sa posledicama po plod i novorođenče prenete preko posteljice ili dojenjem - Substantiae nocivae cum sequelis ad fetum et neonatum per placentam sive lactationem transmissae

P04.0Anestezija i analgezijamajke u trudnoći i porođaju sa posledicama po plod i novorođenče - Anaesthesia et analgesia matris in graviditate et partu cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.1Drugo lečenje majke sa posledicama po plod i novorođenče - Medicatio matris alia cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.2Majčino pušenje duvana sa posledicama po plod i novorođenče - Usus tabaci matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.3Uzimanje alkohola majke sa posledicama po plod i novorođenče - Usus alcoholis matris in gestatione cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.4Uzimanje lekova majke koji izazivaju zavisnost sa posledicama po plod i novorođenče - Usus medicamentorum matris addicionis cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.5Upotreba hemijskih materija u ishrani sa posledicama po plod i novorođenče - Usus substantiarum chemicarum nutrientium cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.6Izlaganje majke hemijskim supstancama sa posledicama po plod i novorođenče - Expositio matris substantiis chemicis externis cum sequelis ad fetum et neonatum

P04.8Drugi štetni uticaji na majku sa posledicama po plod i novorođenče - Influxus matris nocivi cum sequelis ad fetum et neonatum alii

P04.9Štetan uticaj na majku sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačen - Influxus matris nocivus cum sequelis ad fetum et neonatum non specificatus

P05Zaostajanje u rastu i loša ishrana ploda - Incrementum retardatum et malnutritio fetus

P05.2Neuhranjenost ploda bez pominjanja gestacione starosti - Malnutritio fetus sine mention tempus gestationale

P05.9Zaostajanje rasta ploda, neoznačeno - Incrementum fetus retardatum non specificatum

P07Poremećaji koji se odnose na kratko trajanje trudnoće i nisku težinu na porođaju - Disordines propter graviditatem brevem et pondus partuale parvum

P07.0Veoma mala porođajna težina - Pondus ad partum extremo parvum

P07.1Druga mala porođajna težina - Pondus ad partum parvum aliud

P07.2Izrazita nezrelost ploda - Immaturitas extrema

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: