Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

P01.8Druga komplikacija trudnoće majke sa posledicama po plod i novorođenče - Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonati aliae

P01.9Komplikacije trudnoće majke sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačene - Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum non specificatae

P02Stanja posteljice, pupčanika i vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče - Status placentae, chordae umbilicalis et membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.0Nisko usađena posteljica sa posledicama po plod i novorođenče - Plancenta praevia cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.1Drugi oblici odlubljivanja posteljice i krvarenja sa posledicama po plod i novorođenče - Ablationes placentae et haemorrhagiae, cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P02.2Druge i neoznačene morfološke i funkcionalne abnormalnosti placente sa posledicama po plod i novorođenče - Abnormalitates morphologicae et functionales placentae aliae non specificatae cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.3Sindromi posteljične transfuzije sa posledicama po plod i novorođenče - Syndromae transfusionis placentalis cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.4Ispadanje pupčanika sa posledicama po plod i novorođenče - Prolapsus chordae umbilicalis, cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.5Drugi pritisak na pupčanik sa posledicama po plod i novorođenče - Compressio chordae umbilicalis, cum sequelis ad fetum et neonatum alia

P02.6Druga i neoznačena stanja pupčanika sa posledicama po plod i novorođenče - Status chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum alii et non specificati

P02.7Zapaljenje opne ploda sa posledicama po plod i novorođenče - Chorioamnionitis cum sequelis ad fetum et neonatum

P02.8Druge nenormalnosti vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče - Abnormitates membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P02.9Nenormalnosti vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačene - Abnormitates membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum non specificatae

P03Ostale komplikacije porođaja sa posledicama po plod i novorođenče - Complicationes partus cum sequelis ad fetum et neonatum aliae

P03.0Karlični stav i ekstrakcija sa posledicama po plod i novorođenče - Praesentatio et extractio pelvica cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.1Drugi nepravilan stav, položaj i disproporcija sa posledicama po plod i novorođenče - Malpraesentatio, malpositio et disproportio cum sequelis ad fetum et neonatum alia

P03.2Porođaj forcepsom sa posledicama po plod i novorođenče - Partus forcipe cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.3Porođaj vakuum-ekstraktorom sa posledicama po plod i novorođenče - Partus vacuum-extractore cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.4Porođaj carskim rezom sa posledicama po plod i novorođenče - Sectio Caesarea cum sequelis ad fetum et neonatum

P03.5Ubrzani porođaj sa posledicama po plod i novorođenče - Partus praecipitatus cum sequelis ad fetum et neonatum

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: