Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

P94Bolesti tonusa mišića novorođenčeta - Morbi toni musculorum neonati

P94.0Prolazna teška miastenija novorođenčeta - Myasthenia gravis neonati transitoria

P94.1Urođeno povišen tonus mišića novorođenčeta - Hypertonia musculorum neonati congenita

P94.2Urođeno snižen tonus mišića novorođenčeta - Hypotonia musculorum neonati congenita

P94.8Druge bolesti tonusa mišića novorođenčeta - Morbi toni musculorum neonati alii

P94.9Bolest tonusa mišića novorođenčeta, neoznačena - Morus toni musculorum neonati non specificatus

P95Neoznačena smrt ploda - Mors fetus non specificata

P96Ostale bolesti perinatalnog perioda - Morbi perinatales alii

P96.0Urođena insuficijencija bubrega novorođenčeta - Insufficientia renalis neonati congenita

P96.1Simptomi apstinencije novorođenčeta majke zavisnika - narkomana - Symptoma abstinentiae infantis matris dependentis

P96.2Simptomi apstinencije usled terapijskog davanja lekova novorođenčetu - Symptomata abstinentiae neonati medicamentosa

P96.3Široki šavovi kostiju lobanje novorođenčeta - Suturae cranii neonati latae

P96.4Završetak trudnoće, uticaj na plod i novorođenče - Terminatio graviditatis, affectio ad fetum et neonatum

P96.5Komplikacije intrauternih medicinskih intervencija - Complicationes intrauterinae postprocedurales

P96.8Druge označene bolesti perinatalnog perioda - Morbis perinatales alii, specificati

P96.9Bolest perinatalnog perioda, neoznačena - Morbus perinatalis non specificatus

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: