Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

P55.1ABO-izoimunizacija ploda i novorođenčeta - ABO-isoimmunisatio fetus et neonati

P36.5Anaerobna sepsa novorođenčeta - Sepsis neonati anaerobica

P04.0Anestezija i analgezijamajke u trudnoći i porođaju sa posledicama po plod i novorođenče - Anaesthesia et analgesia matris in graviditate et partu cum sequelis ad fetum et neonatum

P36Bakterijska sepsa novorođenčeta - Sepsis neonati bacterialis

P83.9Bolest kože i potkožnog tkiva specifična za plod i novorođenče, neoznačena - Morbus cutis et subcutis pro fetu et neonato specificus non specificatus

P61.9Bolest krvi u toku porođaja, neoznačena - Morbus haematologicus perinatalis non specificatus

P91.9Bolest mozga novorođenčeta, neoznačena - Morbus cerebri neonati non specificatus

P28.9Bolest organa za disanje novorođenčeta, neoznačena - Morbus organi respiratorii neonati non specificatus

P96.9Bolest perinatalnog perioda, neoznačena - Morbus perinatalis non specificatus

P78.9Bolest sistema za varenje u porođajnom periodu, neoznačena - Morbus systematis digestivi perinatalis non specificatus

P29.9Bolest srca i krvotoka u porođajnom periodu, neoznačena - Morbus organi cardiovascularis perinatalis non specificatus

P94.9Bolest tonusa mišića novorođenčeta, neoznačena - Morus toni musculorum neonati non specificatus

P00.1Bolesti bubrega i mokraćnih puteva majke sa posledicama po plod i novorođenče - Morbi tractus urinarii matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P00Bolesti majke nevezane za trudnoću sa posledicom po plod i novorođenče - Morbi matris ad graviditatem non conjuncti cum sequelis ad fetum et neonatum

P00.4Bolesti majke usled nedovoljne ishrane sa posledicama po plod i novorođenče - Morbi nutritionales matris cum sequelis ad fetum et neonatum

P94Bolesti tonusa mišića novorođenčeta - Morbi toni musculorum neonati

P27.1Bronhopulmanalna displazija u perinatalnom periodu - Dysplasia bronchopulmonalis perinatalis

P91.4Depresija mozga novorođenčeta - Depressio cerebri neonati

P60Diseminovana intravaskularna koagulacija ploda i novorođenčeta - Coagulatio intravascularis fetus et neonati disseminata

P28.4Druga apnea novorođenčeta - Apnoea neonati alia

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: