Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

O71.9Akušerskaozleda,neoznačena - Trauma obstetricum non specificatum

O71.3Akušersko kidanje grlića materice - Laceratio cervicis uteri obstetrica (partualis)

O71.4Akušersko kidanje zida vagine - Laceratio solum parietis vaginae obstetrica (partualis)

O71.6Akušersko oštećenje karličnih zglobova i veza - Laesio articulorum et ligamentorum pelvis obstetrica

O90.4Akutna insuficiencija bubrega u babinjama - Insufficientia renalis post partum acuta

O91.1Apsces dojke povezan sa rađanjem - Absessus mammae cum parturitione associatus

O30.0Bliznačka trudnoća - Graviditas duplex

O43.9Bolest posteljice, neoznačena - Morbus placentae non specificatus

O98.7Bolesti HIV u trudnoći, porođaju i babinjama - Morbus HIV in graviditate, partu et puerperio

O98.6Bolesti Izazvane protozoama u trudnoći, porođaju i babinjama - Morbi protozoales in graviditate, partu et puerperio

O43Bolesti posteljice - Morbi placentae

O92.0Bradavica uvučena, povezana sa rađanjem - Papilla retracta cum parturitione associata

O30.2Četvoroplodna trudnoća - Graviditas quadriplex

O43.1Deformacija posteljice - Malformatio placentae

O83.4Destruktivne operacije tokom porođaja - Operationes destructivae per partum

O71.5Druga akušerska povreda karličnih organa - Laesio organorum pelvis obstetrica

O88.8Druga embolija krvnog suda u toku porođaja - Embolia obstetricia alia

O23.9Druga i neoznačena infekcija mokraćno - polnih puteva u trudnoći - Infectio tractus urogenitalis in graviditate alia et non specificata

O86.1Druga infekcija polnih organa posle porođaja - Infectio tractus genitalis post partum alia

O62.2Druga lenost materice - Inertia uteri alia

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: