Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

O23.4Neoznačena infekcija mokraćnih puteva u trudnoći - Infectio tractus urinarii in graviditate non specificata

O23.5Infekcije polnih organa u trudnoći - Infectiones tractus genitalis in graviditate

O23.9Druga i neoznačena infekcija mokraćno - polnih puteva u trudnoći - Infectio tractus urogenitalis in graviditate alia et non specificata

O24Šećerna bolest u trudnoći - Diabetes mellitus in graviditate

O24.0Ranije postojeća šećerna bolest, insulin - zavisna - Diabetes mellitus antecedens, insulinum - dependens

O24.1Ranije postojeća šećerna bolest, insulin - nezavisna - Diabetes mellitus antecedens, non insulinum - dependens

O24.2Ranije postojeća šećerna bolest izazvana nedovoljnom ishranom - Diabetes mellitus antecedens malnutritionalis

O24.3Ranije postojeća šećerna bolest, neoznačena - Diabetes mellitus antecedens non specificatus

O24.4Šećerna bolest nastala u trudnoći - Diabetes mellitus in graviditate ortus

O24.9Šećerna bolest u trudnoći, neoznačena - Diabetes mellitus in graviditate non specificatus

O25Nedovoljna ishrana trudnice - Malnutritio gravidae

O26Ostale bolesti trudnice - Morbi gravidae alii

O26.0Prevelik porast telesne težine u trudnoći - Auctus ponderis corporalis in graviditate enormis

O26.1Mali porast telesne težine u trudnoći - Auctus ponderis corporalis in graviditate parvus

O26.2Zbrinjavanje o ženi koja je imala spontani pobačaj - Curatio feminae cum abortu habituali antecedenti

O26.3Zadržana kontracepcijska spirala u trudnoći - Spira contraceptiva intrauterina in graviditate retenta

O26.4Herpes u trudnoći - Herpes gestationalis

O26.5Sindrom sniženog krvninog pritisaka majke - Syndroma hypotensionis arterialis matris

O26.6Poremećaji jetre u trudnoći, porođaju i babinjama - Hepatopathiae in graviditate, partu et puerperio

O26.7Nepotpuno iščašenje stidne kosti u trudnoći, porođaju i babinjama - Subluxatio pubis in graviditate, partu et puerperio

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: