Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

O21Prekomerno povraćanje trudnice - Hyperemesis gravidarum

O21.0Umereno povraćanje trudnice - Hyperemesis gravidae mitis

O21.1Prekomerno povraćanje trudnice sa poremećajem metabolizma - Hyperemesis gravidae cum disordine metabolico

O21.2Kasno povraćanje trudnice - Vomitus gravidae tardus

O21.8Drugo povraćanje kao kompikacija trudnoće - Vomitus ut complicatio graviditatis alius

O21.9Povraćanje u trudnoći, neoznaćeno - Vomitus in graviditate non specificatus

O22Komplikacije vena u trudnice - Complicationes venarum gravidae

O22.0Proširene vene nogu trudnice - Varices extremitatis inferioris gravidae

O22.1Proširene vene polnih organa trudnice - Varices genitaliorum gravidae

O22.2Površinsko zapaljenje vena sa zgušavanjem krvi trudnice - Thrombophlebitis gravidae superficialis

O22.3Duboko zapaljenje vena sa zgrušavanjem krvi trudnice - Thrombophlebitis gravidae profunda

O22.4Šuljevi u trudnice - Haemorrhoides gravidae

O22.5Zgrušavanje krvi vena mozga u trudnice - Thrombosis venarum cerebri gravidae

O22.8Druge komplikacije vena u trudnice - Complicationes venarum gravidae aliae

O22.9Komplikacija vena u trudnice, neoznačena - Complicatio venarum gravidae non specificata

O23Infekcije mokraćno - polnih puteva u trudnoći - Infectiones tractus urogenitalis in graviditate

O23.0Infekcije bubrega u trudnoći - Infectiones renum in graviditate

O23.1Infekcije mokraćne bešike u trudnoći - Infectiones cystis urinariae in graviditate

O23.2Infekcije mokraćovoda bešike u trudnoći - Infectiones urethrae in graviditate

O23.3Infekcije drugih delova mokraćnih puteva u trudnoći - Infectiones partium aliarum tractus urinarii in graviditate

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: