Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

O12Otok i proteinurija u toku trudnoće bez povišenog krvnog pritiska - Oedema et proteinuria in graviditate sine hypertensio arteriali

O12.0Otok u trudnoći - Oedema in graviditate

O12.1Proteinurija tokom trudnoće - Proteinuria per graviditatem

O12.2Otok i proteinurija tokom trudnoće - Oedema et proteinuria gestationis per graviditatem

O13Povišen krvni pritisak u toku trudnoće bez proteinurije - Hypertensio arterialis in graviditate sine proteinuria

O14Povišen krvni pritisak u trudnoći sa značajnom proteinurijom - Hypertensio gestationalis cum proteinuria significanti

O14.0Umerena preeklampsija - Praeeclampsia moderata

O14.1Teška preeklampsija - Praeeclampsia gravis

O14.2HELLP sindrom - Syndroma HELLP

O14.9Preeklampsija, neoznačena - Praeeclampsia non specificata

O15Eklampsija - Eclampsia

O15.0Eklampsija u trudnoći - Eclampsia in graviditate

O15.1Eklampsija u toku porođaja - Eclampsia partualis

O15.2Eklampsija u babinjama - Eclampsia in puerperio

O15.3Eklampsija, neoznačena - Eclampsia non specificata

O16Povišen krvni pritisak majke, neoznačen - Hypertensio arterialis matris non specificata

O20Krvarenje u početku trudnoće - Haemorrhagia in graviditate initiali

O20.0Preteći pobačaj - Abortus imminens

O20.8Drugo krvarenje u početnoj trudnoći - Haemorrhagia in graviditate initiali alia

O20.9Krvarenje u početnoj trudnoći, neoznačeno - Haemorrhagia in graviditate initiali non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: