Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

N18.0Hronična bubrežna bolest, I faza - Morbus renalis chronica, phasis I

N18.1Hronična bubrežna bolest, II faza - Morbus renalis chronica, phasis II

N18.2Hronična bubrežna bolest, III faza - Morbus renalis chronica, phasis III

N18.3Hronična bubrežna bolest, IV faza - Morbus renalis chronica, phasis IV

N18.5Hronična bubrežna bolest, V faza - Morbus renalis chronica, phasis V

N18.9Hronična bolest bubrega, neoznačena - Morbus renalis chronica non specificata

N19Otkaz bubrega, neoznačena - Insufficientia renalis non specificata

N20Kamen bubrega i mokraćovoda bubrega - Calculus renis et ureteris

N20.0Kamen bubrega - Calculus renis

N20.1Kamen mokraćovoda bubrega - Calculus ureteris

N20.2Kamen bubrega sa kamenom mokraćovoda bubrega - Calculus renis cum calculo ureteris

N20.9Mokraćni kamen, neoznačen - Calculus urinarius non specificatus

N21Kamen donjeg mokraćnog puta - Calculus tractus urinarii inferioris

N21.0Kamen mokraćne bešike - Calculus vesicae urinariae

N21.1Kamen u mokraćovodu bešike - Calculus in urethra

N21.8Kamen drugih delova donjeg mokraćnog puta - Calculus partium aliarum tractus urinarii inferioris

N21.9Kamen donjeg mokraćnog puta, neoznačen - Calculus tractus urinarii inferioris non specificatus

N22.0*Kamen mokraćovoda u shistosomijazi (bilharzijazi) - Calculus urinarius in schistosomiasi (bilharziasi) (B65.-†)

N22.8*Kamen mokraćnog puta u drugim bolestima - Calculus tractus urinarii in morbis aliis

N22*Kamen mokraćnog puta u ostalim bolestima - Calculus tractus urinarii in morbis aliis

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: