Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

N92.0Pojačano i učestalo menstrualno krvarenje iz materice sa redovnim ciklusom - Menorrhagia et polymenorrhoea cum cyclo regulari

N92.1Obilno i učestalo krvarenje iz materice sa neurednim ciklusom - Metrorrhagia et polymenorrhoea cum cyclo irregulari

N92.2Pojačano menstrualno krvarenje iz materice u pubertetu - Menorrhagia in pubertate

N92.3Krvarenje iz materice u ovulaciji - Haemorrhagia ex utero in ovulatione

N92.4Pojačano ili neuredno krvarenje u klimakterijumu - Menorrhagia sive metrrorhagia climacterica

N92.5Druga označena neuredna menstruacija - Menstruatio irregularis alia, specificata

N92.6Neuredna menstruacija, neoznačena - Menstruatio irregularis non specificata

N93Ostala nenormalna krvarenja iz materice i vagine - Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis alia

N93.0Krvarenje posle polnog odnosa i posle kontakta - Haemorrhagia post coitum et contactum

N93.8Drugo označeno nenormalno krvarenje iz materice i vagine - Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis alia, specificata

N93.9Nenormalno krvarenje iz materice i vagine, neoznačeno - Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis non specificata

N94Bol i druga stanja povezani sa polnim organima žene i menstrualnim ciklusom - Dolor et conditiones aliae cum genitalis femininis et cyclo menstruali coniunctus

N94.0Bol između menstruacija - Dolor intermenstrualis

N94.1Otežano (bolno) polno opštenje - Dyspareunia

N94.2Bolni grč vagine - Vaginismus

N94.3Sindrom napetosti pred mensruaciju - Syndroma tensionis praemenstrualis

N94.4Primarna bolna menstruacija - Dysmenorrhoea primaria

N94.5Sekundarna bolna menstruacija - Dysmenorrhoea secundaria

N94.6Bolna menstruacija, neoznačena - Dysmenorrhoea non specificata

N94.8Druga označena stanja povezana sa polnim organima žene i menstrualnim ciklusom - Conditiones aliae specificatae cum genitaliis femininis et cyclo menstruali coniunctae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: