Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

N87.2Teška displazija grlića materice - Dysplasia cervicis uteri gravis

N87.9Displazija grlićamaterice, neoznačena - Dysplasia cervicis uteri non specificata

N88Ostale nezapaljenjske bolesti grlića materice - Morbi cervicis uteri non inflammatorii alii

N88.0Leukoplakija grlića materice - Leucoplakia cervicis uteri

N88.1Stara laceracija grlića materice - Laceratio cervicis uteri obsoleta

N88.2Stezanje i suženje kanala grlića materice - Strictura et stenosis cervicis uteri

N88.3insuficijencija ušća grlića materice - Insufficientia isthmi cervicis uteri

N88.4Izduženost i uvećanje grlića materice - Elongatio cervicis uteri hypertrophica

N88.8Druge označene nezapaljenjske bolesti grlića materice - Morbi cervicis uteri alii, specificati

N88.9Nezapaljenjska bolest grlićamaterice, neoznačena - Morbus cervicis uteri non specificatus

N89Ostale nezapaljenjske bolesti vagine - Morbi vaginae non inflammatorii alii

N89.0Blaga displazija vagine - Dysplasia vaginae levis

N89.1Umerena displazija vagine - Dysplasia vaginae moderata

N89.2Teška displazija vagine - Dysplasia vaginae gravis

N89.3Displazija vagine, neoznačena - Dysplasia vaginae non specificata

N89.4Leukoplakija vagine - Leucoplakia vaginae

N89.5Suženost i zatvorenost kanala vagine - Strictura et atresia vaginae

N89.6Krut devičnjak - Hymen rigidum

N89.7Krv u vagini - Haematocolpos

N89.8Druge označene nezapaljenjske bolesti vagine - Morbi vaginae non inflammatorii alii, specificati

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: