Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

N00Akutni zapaljenjski bubrežni sindrom - Syndroma nephritica acuta

N01Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom - Syndroma nephritica progressiva peracuta

N02Povratna i stalna pojava krvi u mokraći - Haematuria recidivans et persistens

N03Hronički zapaljenski bubrežni sindrom - Syndroma nephritica chronica

N04Nefrotski sindrom - Syndroma nephrotica

N05Bubrežni sindrom, neoznačen - Syndroma nephritica non specificata

N06Izolovane belančevine u mokraći sa označenim morfološkim oštećenjem - Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata

N07Nasledno oboljenje bubrega - Nephropathia hereditaria

N08.0*Oboljenja glomerula bubrega u zaraznim i parazitarnim bolestima - Glomerulonephropathiae in morbis infectivis et parasitariis

N08.1*Oboljenja glomerula bubrega kod malignih oboljenja - Glomerulonephropathiae in morbis neoplasticis

N08.2*Oboljenja glomerula bubrega u bolestima krvi i poremećajima imuniteta - Glomerulonephropathiae in morbis sanguinis et disordinibus systematis immunologici

N08.3*Oboljenja glomerula bubrega kod šećerne bolesti - Glomerulonephropathiae diabeticae (E10-E14†)

N08.4*Oboljenja glomerula bubrega kod bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma - Glomerulonephropathiae in morbis glandularum endocrinarum, nutritionis et metabolismi

N08.5*Oboljenja glomerula bubrega u sistemskim bolestima vezivnog tkiva - Glomerulonephropathiae in morbis textus connexivi systemicis

N08.8*Oboljenja glomerula bubrega u drugim bolestima - Glomerulonephropathiae in morbis aliis

N08*Oboljenja glomerula bubrega u ostalim bolestima - Glomerulonephropathiae in morbis aliis

N10Akutno zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva - Nephritis tubulo-interstitialis acuta

N11Hronično zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva - Nephritis tubulo-interstitialis chronica

N11.0Hronično neopstruktivno zapaljenje bubrežne karlice i bubrega sa zastojem mokraće - Pyelonephritis non obstructiva chronica cum refluxu coniuncta

N11.1Hronično opstruktivno zapaljenje bubrežne karlice i bubrega - Pyelonephritis obstrucitiva chronica

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: