Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

M75.0Adhezivno zapaljenje kapsule ramenjače - Capsulitis humeri adhaesiva

M86.0Akutno hematogeno zapaljenje kostne srži - Osteomyelitis haematogenes acuta

M14.4*Amiloidna artropatija - Arthropathia amyloidalis (E86.-†)

M85.5Aneurizmatska cista kosti - Cystis ossis aneurismatica

M71.0Apsces serozne kese - Abscessus bursae

M12.5Artropatija izazvana povredom - Arthropathia traumatica

M03.1*Artropatija izazvana sifilisom - Arthropathia syphilitica

M14.1*Artropatija izazvana taloženjem kristala u drugim poremećajima metabolizma - Arthropathia crystaliogenes in disordines metabolicis aliis

M11.9Artropatija izazvana taloženjem kristala, neoznačena - Arthropathia crystallogenes non specificata

M36.4*Artropatija kod reakcija preosjetljivosti - Arthropathia in reactionibus hypersensivitatis

M14.2*Artropatija kod šećerne bolesti - Arthropathia diabetica (E10-E14†)

M02.1Artropatija posle dizenterije - Arthropathia postdysenterica

M02.0Artropatija posle premošćavanja creva - Arthropathia post circuitum (,,by pass”) intestinalem

M02.2Artropatija posle vakcinacije - Arthropathia postimmunisationalis

M07.4*Artropatija u Crohnovoj bolesti - Arthropathia in morbo Crohn (enteritis regionalis) (K50.-†)

M36.3*Artropatija u drugim bolestima krvi - Arthropathia in morbis sanguinis aliis (D50-D76†)

M14.5*Artropatija u drugim bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma - Arthropathiae in morbis endocrinis, nutritionalibus et metabolicis aliis

M14.8*Artropatija u drugim označenim bolestima - Arthropathiae in morbis aliis, specificatis

M36.1*Artropatija u neoplazmama - Arthropathia in morbis neoplasticis (C00-D48†)

M07.5*Artropatija u ulceroznom zapaljenju debelog creva - Arthropathia in colitide ulcerativa (K51.-†)

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: