Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

M12.3Dugotrajni reumatizam bez promijena na zglobovima - Rheumatismus palindromiacus

M12.4Povremeni izliv u zglob - Hydrarthrosis intermittens

M12.5Artropatija izazvana povredom - Arthropathia traumatica

M12.8Druga označena artropatija - Arthropathia alia, specificata

M13Ostala zapaljenja zgloba - Arthritis alia

M13.0Zapaljenje više zglobova, neoznačeno - Polyarthritis non specificata

M13.1Zapaljenje jednog zgloba - Monoarthritis

M13.8Druga označena zapaljenja zgloba - Arthritis alia, specificata

M13.9Zapaljenje zgloba, neoznačeno - Arthritis non specificata

M14.0*Giht izazvan poremećajima enzima i naslednim oboljenjima - Arthropathia urica propter defectus enzimarum et disordines hereditarios alios

M14.1*Artropatija izazvana taloženjem kristala u drugim poremećajima metabolizma - Arthropathia crystaliogenes in disordines metabolicis aliis

M14.2*Artropatija kod šećerne bolesti - Arthropathia diabetica (E10-E14†)

M14.3*Lipoidno zapaljenje kože zgloba - Dermatoarthritis lipoidalis (E78.8†)

M14.4*Amiloidna artropatija - Arthropathia amyloidalis (E86.-†)

M14.5*Artropatija u drugim bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma - Arthropathiae in morbis endocrinis, nutritionalibus et metabolicis aliis

M14.6*Neuropatska artropatija - Arthropathia neuropathica

M14.8*Artropatija u drugim označenim bolestima - Arthropathiae in morbis aliis, specificatis

M14*Artropatije u ostalim bolestima - Arthropathiae in morbis aliis

M15Degenerativna oboljenja zglobova - Polyarthrosis

M15.0Primarno generalizovano degenerativno oboljenje zglobova - Arthrosis generalisata primaria

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: