Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

M06.8Drugo označeno reumatoidno zapaljenje zgloba - Arthritis rheumatoides alia, specificata

M06.9Reumatoidno zapaljenje zgloba, neoznačeno - Arthritis rheumatoides non specificata

M07.0*Atropatija donjih članaka prsta izazvana psorijazom - Arthropathia psoriatica interphalangica distalis (L40.5†)

M07.1*Osakaćujuće zapaljenje zgloba - Arthritis mutilans (L40.5†)

M07.2*Spondilitis izazvan - Spondylitis psoriatica (L40.5†)

M07.3*Druge artropatije izazvane psorijazom - Arthropathiae psoriaticae aliae (L40.5†)

M07.4*Artropatija u Crohnovoj bolesti - Arthropathia in morbo Crohn (enteritis regionalis) (K50.-†)

M07.5*Artropatija u ulceroznom zapaljenju debelog creva - Arthropathia in colitide ulcerativa (K51.-†)

M07.6*Druge enteropatijske artropatije - Arthropathiae enteropaticae aliae

M07*Psorijatička i enteropatička artropatija - Arthropathiae psoriaticae et enteropathicae

M08Zapaljenja zgloba kod mladih - Arthritis iuvenilis

M08.0Reumatoidno zapaljenje zgloba kod mladih - Arthritis iuvenilis rheumatoides

M08.1Zapaljenje pršljena kod mladih sa ukočenošću - Spondylitis iuvenilis ankylopoietica

M08.2Sistemsko zapaljenje zgloba kod mladih - Arthritis iuvenilis systematica

M08.3Zapaljenje više zglobova kod mladih (seronegativno) - Polyarthritis iuvenilis (seronegativa)

M08.4Zapaljenje zglobova sa zahvatanjem malog broja zglobova kod mladih - Arthritis iuvenilis parvi numeri articulorum

M08.8Drugo zapaljenje zgloba kod mladih - Arthritis iuvenilis alia

M08.9Zapaljenje zgloba kod mladih, neoznačeno - Arthritis iuvenilis non specificata

M09.0*Zapaljenje zgloba izazvano psorijazom kod mladih - Arthritis iuvenilis psoriatica (L40.5†)

M09.1*Zapaljenje zgloba u Crohnovoj bolesti kod mladih - Arthritis iuvenilis in morbo Crohn (enteritis regionalis) (K50.-†)

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: