Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

M88.8Pagetova bolest drugih kostiju - Morbus Paget ossium aliorum

M88.9Pagetova bolest kostiju, neoznačena - Morbus Paget ossium non specificatus

M89Ostali poremećaji kostiju - Disordines ossium alii

M89.0Bolna nervno-mišićna distrofija - Algoneurodystrophia

M89.1Epifizni zastoj - Stasis epiphysealis

M89.2Drugi poremećaji rasta i razvoja kostiju - Disordines staturae et evolutionis ossium alii

M89.3Zadebljanje kostiju - Hypertrophia ossium

M89.4Drugo hipertrofično koštano-zglobno oboljenje - Osteoartropathia hypertrophica alia

M89.5Rastapanje koštanog tkiva - Osteolysis

M89.6Oboljenje kostiju posle dečje paralize - Osteopathia postpolyomyelitica

M89.8Drugi označeni poremećaji kostiju - Disordines ossium alii, specificati

M89.9Poremećaj kostiju, neoznačen - Disordo ossium non specificatus

M90.0*Tuberkuloza kosti - Tuberculosis ossis (18.0†)

M90.1*Zapaljenje pokosnice u drugim zaraznim bolestima - Periosteitis in morbis infectivis aliis

M90.2*Oboljenje kosti u drugim zaraznim bolestima - Osteopathia in morbis infectivis aliis

M90.3*Izumiranje kosti izazvano kesonskom bolešću - Osteonecrosis capsica (T70.3†)

M90.4*Izumiranje kosti izazvano poremećajemhemoglobina - Osteonecrosis haemoglobinopathica (D50-D64†)

M90.5*Izumiranje kosti u drugim bolestima - Osteonecrosis in morbis aliis

M90.6*Deformacijsko zapaljenje kosti kod neoplazme - Osteitis deformans in morbis neoplasticis (C00-D48†)

M90.7*Prelom kostiju kod neoplazme - Fractura ossium in morbis neoplasticis (C00-D48†)

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: