Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

L73.1„Lažno” zapaljenje korena dlake brade - Pseudofolliculitis barbae

L11.9Akantolitičko oboljenje, neoznačeno - Morbus acantholyticus non specificatus

L70Akne - Acnae

L70.2Akne slične velikim boginjama - Acnae varioliformes

L70.5Akne u mladih izazvane češanjem - Acnae excoriatae iuveniles

L70.9Akne, neoznačene - Acnae non specificatae

L40.2Akrodermatitis koji dugo traje - Acrodermatitis continua

L57.0Aktinička keratoza - Keratosis actinica

L57.1Aktinički retikuloid - Reticulosis actinica

L56.9Akutna kožna promena izazvana ultraljubičastim zracima, neoznačena - Mutatio cutis ultravioleta radiationeacuta non specificatus

L58.0Akutni radiodermatit - Radiodermatitis acuta

L41.0Akutno perutanje slično lišaju i velikim boginjama - Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta

L04Akutno zapaljenje limfnog čvora - Lymphadenitis acuta

L04.8Akutno zapaljenje limfnog čvora drugih lokalizacija - Lymphadenitis acuta locorum aliorum

L04.0Akutno zapaljenje limfnog čvora lica, glave i vrata - Lymphadenitis faciei, capitis et colli acuta

L04.3Akutno zapaljenje limfnog čvora noge - Lymphadenitis extremitatis inferioris acuta

L04.2Akutno zapaljenje limfnog čvora ruke - Lymphadenitis extremitatis superioris acuta

L04.1Akutno zapaljenje limfnog čvora trupa - Lymphadenitis trunci acuta

L04.9Akutno zapaljenje limfnog čvora, neonačeno - Lymphadenitis acuta non specificata

L50.0Alergijska koprivnjača - Urticaria allergica

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: