Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

L23.8Kontaktno alergijsko zapaljenje kože izazvano drugim činiocima - Dermatitis contacta allergica, propter agentes alios

L23.9Kontaktno alergijsko zapaljenje kože, neoznačenog uzroka - Dermatitis contacta allergica, causae non specificatae

L24Kontaktno nadražajno zapaljenje kože - Dermatitis contacta iritans

L24.0Kontaktno nadražajno zapaljenje kože izazvano deterdžentima - Dermatitis contacta iritans detergentogenes

L24.1Kontaktno nadražajno zapaljenje kože izazvano uljima i mastima - Dermatitis contacta iritans oleogenes et unguentogenes

L24.2Kontaktno nadražajno zapaljenje kože izazvano rastvorima - Dermatitis contacta iritans solventogenes

L24.3Kontaktno nadražajno zapaljenje kože izazvano kozmetičkim preparatima - Dermatitis contacta iritans cosmeticogenes

L24.4Kontaktno nadražajno zapaljenje kože izazvano lekovima - Dermatitis contacta iritans medicamentosa

L24.5Kontaktno nadražajno zapaljenje kože izazvano hemijskim sredstvima - Dermatitis contacta iritans chemicalis

L24.6Kontaktno nadražajno zapaljenje kože izazvano hranom - Dermatitis contacta iritans alimentaria

L24.7Kontaktno nadražajno zapaljenje kože izazvano biljkama, osim hranljivih - Dermatitis iritans alimentaria, praeter plantas nutritivas

L24.8Kontaktno nadražajno zapaljenje kože izazvano drugim činiocima - Dermatitis iritans, propter agentes alios

L24.9Kontaktno nadražajno zapaljenje kože, neoznačenog uzroka - Dermatitis iritans alimentaria, causae non specificatae

L25Kontaktno zapaljenje kože, neoznačeno - Dermatitis contacta non specificata

L25.0Kontaktno zapaljenje kože izazvano kozmetičkim preparatima, neoznačeno - Dermatitis contacta cosmeticogenes non specificata

L25.1Kontaktno zapaljenje kože izazvano lekovima, neoznačeno - Dermatitis contacta medicamentosa non specificata

L25.2Kontaktno zapaljenje kože izazvano bojama, neoznačeno - Dermatitis contacta colorogenes non specificata

L25.3Kontaktno zapaljenje kože izazvano drugim hemijskim sredstvima, neoznačeno - Dermatitis contacta productis chemicalibus alis excitata non specificata

L25.4Kontaktno zapaljenje kože izazvano hranom, neoznačeno - Dermatitis contacta alimentaria non specificata

L25.5Kontaktno zapaljenja kože izazvano biljkama osim hranljivih, neoznačeno - Dermatitis contacta plantogenes praeter plantas nutritivas non specificata

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: