Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

K22.0Ahalazija donjeg dela jednjaka - Achalasia cardiae oesophagi

K73.2Aktivno hronično zapaljenje jetre - Hepatitis chronica activa

K60.0Akutna analna fisura - Fissura ani acuta

K72.0Akutna i subakutna insuficijencija jetre - Insufficientia hepatis acuta et subacuta

K55.0Akutne bolesti krvnih sudova creva - Morbi vasorum intestini acuti

K85.1Akutno bilijarno zapaljenje pankreasa - Pancreatitis acuta biliaris

K31.0Akutno proširenje želuca - Dilatatio ventriculi acuta

K35.2Akutno zapaljanje slepog creva sa generalizovanim peritonitisom - Appendicitis acuta cum peritonitide generalisata

K05.0Akutno zapaljenje desni - Gingivitis acuta

K85Akutno zapaljenje gušterače - Pancreatitis acuta

K05.2Akutno zapaljenje okoline zuba - Periodontitis acuta

K85.2Akutno zapaljenje pankreasa Izazvano alkoholom - Pancreatitis acuta alcoholica

K85.3Akutno zapaljenje pankreasa Izazvano lekovima - Pancreatitis acuta medicamentosa

K85.9Akutno zapaljenje pankreasa, neodređeno - Pancreatitis acuta non specificata

K04.4Akutno zapaljenje pulpe vrha korena zuba - Periodontitis pulpae apicalis acuta

K35Akutno zapaljenje slepog creva - Appendicitis acuta

K35.8Akutno zapaljenje slepog creva drugo i neodređeno - Appendicitis acuta alia et non specificata

K35.3Akutno zapaljenje slepog creva sa lokalizovanim peritonitisom - Appendicitis acuta cum peritonitide localisata

K65.0Akutno zapaljenje trbušne maramice - Peritonitis acuta

K29.0Akutno zapaljenje želuca sa krvarenjem - Gastritis haemorrhagica acuta

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: