Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Lista bolesti

K07.1Anomalije odnosa vilica i baze lobanje - Anomaliae maxillae et basis cranii

K07.2Anomalije zubnih lukova - Anomaliae arcuum dentalium

K07.3Nenormalan položaj zuba u zubalu - Malpositio dentium

K07.4Nenormalan zagrižaj, neoznačen - Malocclusio dentis non specificata

K07.5Dentofacijalne funkcionalne abnormalnosti - Abnormitates functionis dentofaciales

K07.6Poremećaji slepoočno-donjoviličnog zgloba - Disordines articuli temporomandibularis

K07.8Druge anomalije zagrižaja zuba - Anomaliae dentofaciales aliae

K07.9Anomalija zagrižaja zuba, neoznačena - Anomalia dentofacialis non specificata

K08Ostale bolesti zuba i potpornog tkiva - Morbi dentium et textus affinis alii

K08.0Ljuštenje zuba u sistemskim bolestima - Exfoliatio dentium in morbis sistematicis

K08.1Gubitak zuba zbog udesa, vađenja ili bolesti periodoncijuma - Edentatio dentium propter accidentem, extractionem sive morbum periodontii

K08.2Atrofija bezubnog alveolnog grebena - Atrophia cristae alveolaris edentatae

K08.3Zaostao koren zuba - Radix relicta

K08.8Druge označene bolesti zuba i potpornog tkiva - Morbi dentium et textus affinis alii, specificati

K08.9Bolest zuba i potpornog tkiva, neoznačena - Morbus dentium et textus sustentionalis non specificatus

K09Ciste u području usta - Cistes regionis oralis

K09.0Razvojne zubne ciste - Cystes odontogenes evolutionales

K09.1Razvojne nezubne ciste - Cystes non odontogenes evolutionales

K09.2Druge ciste gornje vilice - Cystes maxillae aliae

K09.8Druge ciste usne regije - Cystes regionis oralis aliae

Prikaži sve rezultate

Obavesti

  • 28.03.13

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

    Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

  • 28.03.13

    Objašnjenja i skraćenice

    Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: